Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Klachten over arbeidsomstandigheden

Een klacht over arbeidsomstandigheden wordt eerst besproken met de leidinggevende. Komen zij er samen niet uit, dan kan de werknemer advies vragen aan de preventiemedewerker. Lost dit het probleem nog niet op? En is de werknemer van mening dat de regels uit de Arbowetgeving niet of niet goed worden nageleefd? Dan kan hij een klacht indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

De leidinggevende van de werknemer moet ervoor zorgen dat hij het werk gezond en veilig kan uitvoeren. Maar het kan voorkomen dat een werknemer zich afvraagt of de werkplek wel veilig is. Dit moet de werknemer is deze situatie in eerste instantie kenbaar maken bij de leidinggevende. Samen proberen ze tot een oplossing te komen.

De preventiemedewerker moet een werknemer ook kunnen helpen. Hij of zij is deskundig op het gebied van veiligheid en gezondheid en is hiervoor opgeleid. De preventiemedewerker kan een werkplekonderzoek doen en zijn advies geven aan de leidinggevende. Dit kan de preventiemedewerker bespreekbaar maken met de directie.

Is er binnen het bedrijf een ondernemingsraad (OR)? Dan kan de werknemer het probleem ook bij hen melden. De OR gaat niet aan de slag met individuele problemen met de werkgever. Voor een OR moet het wel betrekking hebben op arbeidsomstandigheden/gevaarlijke situaties die generiek voor meerdere medewerkers gelden en (kunnen) zijn. Mogelijk komen er meer dezelfde signalen bij de OR en dan kan de OR vaak meer betekenen. Als de OR de klacht terecht vindt, kan de OR dit met de werkgever bespreken. De OR heeft meer rechten en kan vaak meer voor elkaar krijgen dan een individuele medewerker.

De werknemer of de preventiemedewerker kan advies vragen bij de arbodienst. In de Arbowetgeving staat niet altijd precies omschreven welke regels gelden. Kunnen werknemer en werkgever niet tot een oplossing komen? Dan kunnen werknemer of preventiemedewerker advies vragen aan de arbodienst of arbodeskundige. Zij geven een onafhankelijk advies waarmee het probleem opgelost kan worden.

Dit geldt ook voor gezondheidsproblemen. Als een medewerker werkgerelateerde gezondheidsproblemen heeft, kan hij zelfstandig een afspraak maken met een bedrijfsarts. Deze mogelijkheid is opgenomen in het arbocontract met de arbodienst.

Wordt de klacht nog (steeds) niet verholpen en vindt de werknemer dat de arboregels niet worden nageleefd? Dan kan hij een klacht indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Pas op, dit is het laatste redmiddel. Een klacht van de OR wordt vaak sneller behandeld, dan een klacht van een medewerker.

Wanneer een werknemer een klacht indient, kan de NLA contact met hem opnemen of vindt er een bezoek plaats op het bedrijf. De inspecteur zal de melder van de klacht niet noemen, maar pas op. Vaak kan wel achterhaald worden wie de klacht heeft ingediend. De sfeer binnen het bedrijf wordt er vaak niet beter door. Soms krijgt het bedrijf zelfs een boete. Vaak zien we dat nadat een klacht is ingediend, het probleem vaak wel wordt opgelost en dat is toch de bedoeling. Veilig en gezondheid boven alles.

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan alleen meldingen in behandeling nemen die betrekking hebben op de wetgeving waarop de NLA toezicht houdt. Dit gaat dus over de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan: onveilige situaties, PSA -met name werkdruk-, ongewenst gedrag/bejegening (pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, etc.). De NLA heeft een lijst voor het melden van klachten samengesteld.

Werknemers, preventiemedewerker, leden van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en ook vakbonden. Ook derden, waaronder de echtgenoot, kunnen ook klachten indienen.

Bron: Werk en veiligheid.