Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Krijg grip op de CO2-regelgeving die eraan komt

CSRD-wetgeving (Corporate Sustainability Reporting Directive), de CO2-reductiedoelstellingen vanuit het klimaatakkoord en de CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit: er komt een stortvloed aan CO2-regelgeving aan voor bedrijven. Maar de wetgeving komt gefragmenteerd op bedrijven af. Is het tijd voor een CO2-manager binnen jouw bedrijf om zo grip te houden op deze wettelijke vereisten?

Een CO2-manager zal in de meeste bedrijven geen full-time functie zijn. Maar eerder een uitbreiding van het takenpakket van de logistiek manager, de duurzaamheidsmanager, kwaliteitsmanager of de QSHE manager. De functie kent in essentie vier kerntaken:

  1. De CO2-manager is verantwoordelijk voor het identificeren, monitoren en meten van de CO2-uitstoot van een bedrijf. Door middel van geavanceerde meettechnieken en data-analyse, kan de manager de uitstoot van verschillende bedrijfsprocessen identificeren en evalueren. Dit stelt het bedrijf in staat gerichte maatregelen te nemen om de uitstoot te verminderen op die gebieden waar dit het meest effectief is. Bovendien zorgt het regelmatig monitoren van de uitstoot ervoor dat het bedrijf inzicht krijgt in de voortgang en de impact van genomen maatregelen.
  2. De CO2-manager fungeert ook als een interne adviseur en als stimulator voor duurzaamheid. Door bewustwording en training te bevorderen, moet de manager het personeel betrekken bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld met behulp van het organiseren van workshops en trainingssessies en/of het stimuleren van ideeën van medewerkers om energie te besparen of processen te optimaliseren.
  3. De CO2-manager speelt een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van een duurzaamheidsstrategie. Een duidelijke strategie met heldere doelstellingen helpt niet alleen het bedrijf om milieuvriendelijker te worden, maar kan ook leiden tot kostenefficiëntie en tot concurrentievoordeel.
  4. De CO2-manager is een waardevolle schakel tussen het bedrijf en externe belanghebbenden, zoals overheden en inspectiediensten. Een CO2-manager kan deze communicatie op zich nemen, rapporten opstellen en voldoen aan de vereisten van relevante certificerings- en compliance programma’s. Dit zorgt niet alleen voor transparantie, maar kan ook het imago van het bedrijf versterken en nieuwe zakelijke kansen genereren.

De invulling van de rol van de CO2-manager is geen sinecure. Maar vanwege de diverse ontwikkelingen rondom CO2-wet- en regelgeving is er wel de noodzaak om deze taken binnen de organisatie op te pakken. Immers, de eerste rapportagedeadlines zijn er al vanaf 1 januari 2025.

Bron: evofenedex.