Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Lessen uit de rechtspraak over psychosociale risico’s op het werk

België telt bijna 500.000 langdurig afwezige werknemers, een aantal dat nooit eerder zo hoog lag. Psychosociale risico’s op het werk – zoals stress, burn-out, pesterijen, conflicten en problemen met de organisatie van het werk – hebben een aanzienlijke impact op de mentale gezondheid en het algemeen welzijn van de werknemers. Dankzij de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk kunnen deze risico’s worden ingeroepen in verschillende soorten rechtszaken.

In 2011 heeft de administratie de rechtspraak van de arbeidsrechtbanken en -hoven voor de periode van 2003 tot 2010 gelezen en gebundeld. Dit document kunt u terugvinden op de website van de FOD Werkgelegenheid: Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: rechtspraak periode 2003-2010.

Echter, de wetgeving met betrekking tot de preventie van psychosociale risico’s op het werk is aanzienlijk veranderd sinds 2014 met de opname van het concept psychosociale risico’s (PSR) op het werk, de toegang van de werknemer tot de interne procedure voor deze risico’s en meer informatie over de rol van alle interne actoren voor de preventie van PSR. Een leesgroep van twintig leden – bestaande uit onder andere juristen van de FOD Werkgelegenheid en personen uit de academische wereld gespecialiseerd in deze materie – bogen zich onlangs over de rechtspraak over psychosociale risico’s voor de periode van 2016 tot en met 2023, om inzicht te krijgen in de toepassing van deze vernieuwde wetgeving.

Het resultaat is een compilatie van meer dan 250 pagina’s waarin meer dan 500 uittreksels van uitspraken worden gebundeld en onderverdeeld in zes thema’s. Het document is integraal terug te vinden op de website van de FOD Werkgelegenheid: Psychosociale risico’s op het werk – Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016.

Om de inhoud ervan actueel te houden, zal dit document de komende jaren geregeld worden bijgewerkt en aangevuld met nieuwe uitspraken.

Tijdens de studievoormiddag van 19 maart werden de belangrijkste bevindingen uit deze compilatie voorgesteld aan experten uit zowel de preventie- als de juridische wereld. Hierbij werd dieper ingegaan op drie belangrijke thema’s: de psychosociale risico’s op het werk, de bescherming tegen represailles en de specifieke rechtsprocedures bij grensoverschrijdend gedrag.

De aanwezige personen uit de preventie- en juridische wereld – waaronder preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, advocaten en juristen – werden uitgenodigd om perspectieven en ervaringen uit te wisselen met het oog op een betere synergie tussen beide werelden.

Alle PowerPoint presentaties van de sprekers zijn beschikbaar op de evenementenwebsite van FOD Werkgelegenheid: Welke lessen kunnen we trekken uit de rechtspraak over psychosociale risico’s op het werk sinds de wetswijziging van 2014? Een uitwisseling tussen de gerechtelijke- en de preventiewereld.

Bron: Beswic.