Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Luchtvaartmaatschappij compenseert stagiairs en krijgt boete

Een luchtvaartmaatschappij die Nederlandse stagiairs als volwaardige werknemers heeft ingezet, krijgt een boete van ruim 46.000 euro van de Nederlandse Arbeidsinspectie. De in totaal 60 betrokken stagiairs hebben daarnaast met terugwerkende kracht loon en toeslagen gecompenseerd gekregen. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van 623.000 euro.

De Nederlandse Arbeidsinspectie startte vorig jaar – na meerdere meldingen – een onderzoek bij de luchtvaartmaatschappij en constateerde dat er in totaal 60 studenten van 5 verschillende MBO-instellingen oneerlijk zijn behandeld.

Het onderzoek ging over stagiairs die in de periode van februari 2022 tot en met juni 2022 stageliepen bij de luchtvaartmaatschappij. De stagiairs kregen dezelfde taken en verantwoordelijkheden als een cabin attendant en hadden dezelfde werkschema’s. De Nederlandse Arbeidsinspectie constateerde onder meer daardoor dat er sprake was van een arbeidsrelatie en dat de studenten zijn onderbetaald. Dat is een overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml).

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft in het kader van dit onderzoek onder meer ook gesprekken gevoerd met verschillende onderwijsinstellingen en de Inspectie van het Onderwijs. Het doel daarvan was om duidelijk te maken dat tijdens de stages van studenten het leeraspect centraal moet staan. Werkgevers mogen deze stagiairs niet als volwaardig werknemer inzetten.

Bron Nederlandse Arbeidsinspectie.