Magazijn veiliger maken?

Zonder inzicht in het gedrag dat mensen op de werkvloer vertonen zal het niet lukken om dat gedrag te beïnvloeden. Wie magazijnmedewerkers veiliger wil laten werken zal dus eerst moeten bedenken waarom ze dat in de huidige situatie nog niet doen.

Apen en biologie vormen de basis voor inzichten in gedrag van mensen binnen organisaties. Met hun sociale gedrag houden apen ons een spiegel voor. We herkennen onszelf in wat apen doen en plaatsen ze in de rollen die we als mensen ten opzichte van elkaar hebben. Om het gedrag van mensen die met elkaar werken te begrijpen, wordt al heel lang serieus onderzoek naar apen gedaan. Dat gebeurt vanuit psychologie en medische en sociale wetenschappen, wat heel veel kennis en inzichten heeft opgeleverd en nog steeds oplevert.

Actuele studies naar het gedrag van apen richten zich vooral op samenwerking en welzijn, bijvoorbeeld het zorgen voor apen in een dierentuin of opvang. Al die kennis over het gedrag van apen kan ook worden aangewend om mensen veiliger te laten werken, bijvoorbeeld in een magazijn.

Bij thema’s als verandering en beïnvloeding van gedrag moeten mensen benaderd worden als de sociale wezens die ze zijn. Het is een veelgemaakte fout om dat per individu te doen. We zien bij chimpansees dat het gedrag van de individuele aap enorm wordt beïnvloed door wat de groep doet. En dat geldt in feite ook voor mensen: je kunt een individu dus wel op vertoond of gewenst gedrag aanspreken, maar dat heeft weinig zin als er in de omgeving van dat individu niets verandert.

Veilig werken is nooit af omdat de medewerkers en de omgeving waarin ze werken zich altijd blijven ontwikkelen.

Mensen afrekenen op of belonen voor een bepaalde prestatie, leveren binnen een bepaalde tijd is dus niet de sleutel tot veiliger werken in een magazijn. Uiteindelijk moet er door een bedrijf immers winst worden gemaakt en dat gebeurt als mensen zo snel en efficiënt mogelijk hun werk doen. Natuurlijk wordt er wel gekeken naar veilig werken, maar in de praktijk is het toch vaak balanceren tussen veiligheid en resultaat.

Dat wil niet zeggen dat er geen winst te behalen valt op het vlak van veilig werken in het magazijn. Je moet het gedrag van mensen proberen te begrijpen voordat je het gaat beïnvloeden. Bedrijven zijn vaak heel goed in regels en voorschriften bedenken. Daar hoort een stap aan vooraf te gaan: bedenk eerst eens waarom mensen níet veilig werken. Als je je medewerkers niet begrijpt, dan zullen alle veiligheidsmaatregelen die je neemt maar heel weinig impact op ze hebben.

Bron: evofenedex.