Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Mannen aangetroffen die niet mochten werken

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft tijdens een controle 11 werknemers aangetroffen die niet in Nederland mogen werken. Hun werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning voor hen aangevraagd terwijl dit wel verplicht is. Allen hadden de Oezbeekse nationaliteit. Verder onderzoekt de Arbeidsinspectie of er sprake is van ernstige benadeling.

Het was niet de eerste keer dat de Arbeidsinspectie deze locatie bezocht. Een week ervoor bracht de inspectie ook al een bezoek en werden er 8 personen met dezelfde nationaliteit aangetroffen. Ook voor hen had hun werkgever geen tewerkstellingsvergunning aangevraagd. De werknemers werkten vermoedelijk als bouwvakkers.

Volgens de Arbeidsinspectie worden steeds meer Oezbeken naar Nederland gehaald door malafide aannemers. Vaak moeten ze hier onder erbarmelijke omstandigheden voor een laag loon werken. Zo sliepen ze bijvoorbeeld met 7 personen op een kamer, kamers zonder daglicht en waren er minimale sanitaire voorzieningen aanwezig. Tijdens de controle in het pand probeerden de Oezbeken zich te verschuilen voor de inspecteurs. Ze werden onder meer aangetroffen in de kelder, achter gestapelde matrassen en enkelen hadden zich verschanst in een kast.

Het niet aanvragen van een tewerkstellingsvergunning betekent een overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav). De betrokken werkgever zal daarvoor worden beboet.

Bron: nlarbeidsinspectie.