Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Medewerkers ProRail onvoldoende beschermd tegen kankerverwekkende stof

ProRail houdt zich volgens minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al 25 jaar lang niet aan Arbowetgeving die voorschrijft dat werknemers zo min mogelijk mogen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen.

De stenen die ProRail op het spoor gebruikt, bevatten kankerverwekkend kwarts. NLA eist dat ProRail de stenen vervangt. Daartegen ging ProRail een jaar geleden in bezwaar bij het ministerie, omdat vervanging van de stenen volgens de spoorwegbeheerder op zo’n korte termijn niet mogelijk is “zonder maatschappij ontwrichtende gevolgen”.

In tientallen punten beargumenteert ProRail dat de eis van de inspectie “technisch onuitvoerbaar” is. De minister veegt in een recente brief van ruim twintig pagina’s alle bezwaren van ProRail van tafel en zegt dat “het feit dat ProRail en de aannemers de afgelopen 25 jaar niet gebruikt hebben om de overstap naar kwartsloze stenen te maken, voor hun rekening en risico is.” De minister benadrukt in de brief het feit dat de spoorbranche dit al die jaren niet heeft gedaan “geen reden is dat ik moet of mag afzien om op te treden”.

Spoorwerkers worden al jarenlang blootgesteld aan te hoge concentraties. In de uitzending “het Stofspoor” uit 2021 werd onthuld dat er kwartsstof kan vrijkomen tijdens werkzaamheden met de stenen die op het spoor liggen.

In de uitzending bleek dat ProRail al meermaals in rapporten is geadviseerd om de stenen te vervangen door kwartsloze stenen, maar dat de spoorwegbeheerder dit advies al die tijd niet heeft opgevolgd. Deskundigen stelden tegenover Zembla dat ProRail daarmee de Arbowet overtreedt. De NLA startte naar aanleiding van de onthullingen een onderzoek en kwam tot dezelfde conclusie.

De Arbowet schrijft voor dat werknemers zo min mogelijk mogen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Uit een vertrouwelijke brief van de minister aan ProRail blijkt dat de spoorwegbeheerder haar medewerkers al 25 jaar onvoldoende bescherming biedt. 

Sinds 1994 is bekend dat respirabel kwartsstof kankerverwekkend is. Sinds 1997 is er in de Arbowet opgenomen dat het verplicht is om kwartshoudende stenen te vervangen door kwartsloze stenen.

Arbeidshygiëne stelt zich ten doel medewerkers te beschermen tegen werk gerelateerde gevaren die op langere termijn gezondheidsschade kunnen veroorzaken.

Bron: Zembla.