Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Nieuwe norm EN 619 is een feit

In machines en productielijnen zijn diverse soorten transportbanden te vinden, zoals band-transportbanden, kettingbanen, rollenbanen, schroeftransporteurs, hangtransportsystemen en traversewagens. In april 2022 werd de herziene versie van de norm EN 619 gepubliceerd voor transportbanden van stukgoederen.

Belangrijke technische wijzigingen tussen deze Europese norm en de vorige uitgave:

 1. De norm is in overeenstemming gebracht met de CEN-gids CEN 414:2017 ‘Safety of machinery, Rules for the drafting and presentation of safety standards’.
 2. Er is eenuitbreiding van het toepassingsgebied. Voor volgende types transportbanden is nu ook een definitie gegeven alsook (veiligheid)technische voorschriften voor telescopische transportbanden, sorteermachines, verticale schakelbanden, check-in transportbanden, terughaaltransportbanden en railgeleide vloerbaan transportbanden.
 3. In de nieuwe norm wordt ook het nieuwe begrip ‘gebiedsconcept’ ingevoerd. Hierbij maakt de norm een onderverdeling van de locaties in een bedrijf (bedrijfszone) met afgebakende grenzen. Het gaat hierbij om openbaar gebied, werkplekken en verkeersgebieden, verboden gebied en gevarenzone.
 4. De norm geeft ook een overzicht van de verschillende mogelijkheden omtoegang over de in- en uitgangspunten van de lading te voorkomen in functie van de verschillende gebieden uit het ‘gebiedsconcept’.
 5. Er zijn nieuwe maximumsnelhedenvoor de transportbanden opgenomen, afhankelijk van de massa van de lading en verschillende gebieden.
 6. Er zijn nieuwe eisen voor geluidsreductie en bepaling van de geluidstestcode.
 7. Een is een overzichtslijst opgenomen van de vereiste prestatieniveaus voor de veiligheid gerelateerde onderdelen van besturingssystemen.
 8. De inhoud van punt 5 rond de verificatie van veiligheidseisenen/of beschermingsmaatregel of risico beperkende maatregel is verbeterd.
 9. In de bijlagen van de norm zijn bepaalde cijferwaarden aangepast of toegevoegd.
 10. De veiligheidseisen en -maatregelen voor de afzonderlijke soorten transportbanden zijn gedetailleerder

Deze norm maakt deel uit van een reeks van vijf normen:

 1. EN 617, Continue behandelingsapparatuur en -systemen – Veiligheids- en EMC-eisen voor uitrusting voor de opslag van stortgoed in silo’s, bunkers, bakken en trechters. De norm behandelt de verschillende veiligheidsaspecten bij het laden en lossen van o.a. silo’s en bunkers.
 2. EN 618, Continue behandelingsapparatuur en -systemen – Veiligheids- en EMC-eisen voor uitrusting voor de mechanische behandeling van stortgoed, met uitzondering van vast opgestelde transportbanden. De norm behandelt diverse transportsystemen voor stortgoed, zoals schroeftransport-systemen en roterende doseersluizen.
 3. EN 619, Continue behandelingsapparatuur en -systemen – Veiligheidseisen voor uitrusting voor de mechanische behandeling van stukgoederen. De volgende machines worden in deze norm behandeld zoals rollenbanen, kettingbanen, transportbanden, hangtransportsystemen, traversewagens etc.
 4. EN 620, Continue behandelingsapparatuur en -systemen – Veiligheidseisen voor vast opgestelde transportbanden voor stortgoederen. De norm gaat dieper in op de technische (veiligheids)aspecten van vast opgestelde bandtransporteurs voor stortgoederen.
 5. EN 741, Continue behandelingsapparatuur en -systemen – Veiligheidseisen voor systemen en hun componenten voor pneumatisch transport van stortgoed.

Bron: ORA Group.