Nieuwe stimuleringsregelingen van Gezonde School aan te vragen

Van maandag 4 maart t/m maandag 15 april kunnen scholen stimuleringsregelingen van het programma Gezonde School aanvragen. Deze regelingen ondersteunen onderwijsinstanties bij het lesgeven over gezondheidsthema’s, zoals duurzame inzetbaarheid. Ook voor het thema Gezond en Veilig Werken is een stimuleringsregeling aan te vragen door mbo-scholen. Scholen kunnen een stimuleringsregeling aanvragen via de website van Mijn Gezonde School.

Het thema Gezond en Veilig Werken leert mbo-studenten hoe ze gezond en veilig kunnen werken, zowel nu als in hun toekomstige beroep. Dit zorgt ervoor dat ze gedurende hun hele carrière gezond blijven. Door op school aandacht te besteden aan deze onderwerpen, worden studenten bijvoorbeeld beter voorbereid en ondersteund bij het maken van afspraken over veilig en gezond gedrag tijdens hun werk- of stage.

Scholen die deelnemen aan een stimuleringsregeling krijgen geld, scholing en advies om het thema te integreren in het onderwijsprogramma. Voor het thema Gezond en Veilig Werken betekent dit een geldbedrag van maximaal 5000,- euro voor de inzet van lesactiviteiten en -ondersteuning door Gezonde School-adviseurs en arbodeskundigen. De arbodeskundigen geven advies op maat over specifieke risico’s in beroepen waarvoor de studenten worden opgeleid.

Gezonde School is een initiatief van verschillende onderwijs- en gezondheidsorganisaties. Het wordt gefinancierd door verschillende ministeries. Gezonde School helpt scholen met activiteiten en methodes om gezondheid in hun lessen op te nemen en beloont hun inzet met een speciaal keurmerk. Studies wijzen uit dat deze aanpak bijdraagt aan een gezondere levensstijl van studenten, wat ook weer goed is voor hun prestaties op school.

Bron: Arboportaal.