Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

OiRA in België: ontdek de nieuwe functies

Kleine bedrijven beschikken vaak over beperkte kennis en middelen voor het uitvoeren van risicoanalyses en het nemen van adequate preventiemaatregelen.

Met deze gratis software van OiRA, dat voor “Online interactive Risk Assessment” staat en werd ontwikkeld door EU-OSHA, kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.

In de tool wordt stap voor stap het risicoanalyseproces doorlopen waarmee de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een “op maat gemaakt” actieplan.

Een overzicht van de verschillende tools is beschikbaar via OiRA, uw online risicoanalyse.

In het najaar van 2023 werd een aantal nieuwe functies aan de OiRA-tool toegevoegd. De belangrijkste nieuwigheden zijn:

  • De mogelijkheid om projecten van risicoanalyses te delen met meerdere gebruikers (bijvoorbeeld binnen dezelfde organisatie), waarbij deze gebruikers kunnen deelnemen aan de online risicoanalyse en commentaar kunnen geven op een bestaand project;
  • De mogelijkheid om zich (anoniem) in te schrijven op de OiRA-nieuwsbrief, zowel op sector-, tool-, land als Europees niveau;
  • Validatiefunctie: men kan de externe dienst uitnodigen om commentaar te maken op hetgeen opgesteld werd, waarbij na validatie de tool vergrendeld wordt.

Bron: BeSWIC.