Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Oneigenlijk gebruik van lachgas aan banden gelegd

Het eigenlijk gebruik van distikstofmonoxide situeert zich in de voedingsmiddelenindustrie als levensmiddelenadditief, in de medische sector, waar het soms ook bekend is onder de term “lachgas”, en in de technische sector in de auto-industrie.

Het verbod op het oneigenlijk gebruik zal tot gevolg hebben dat onder andere het afleveren of het aanschaffen van distikstofmonoxide (in welke vorm dan ook) in bepaalde verkooppunten zal afnemen of worden ontraden of onmogelijk zal worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de horeca, nachtwinkels en festivals, waar lachgas de facto in de context van oneigenlijk gebruik wordt gebruikt. Het is dus het doelbewust verkopen met het oog op de oneigenlijke aanwending die wordt aangepakt, niet de verkoop noch het gebruik op eigenlijke wijze.

Een eerste overtreding van het verbod op oneigenlijk gebruik, wordt bestraft met een geldboete van 120 tot 200 euro. Bij herhaling binnen een jaar na de eerste veroordeling wordt dat een geldboete van 208 tot 400 euro en bij een nieuwe herhaling binnen een jaar na de tweede veroordeling met een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en een geldboete van 400 tot 800 euro.

Eerder al was er (door het Koninklijk Besluit van 11 februari 2021) een algemeen verbod op de verkoop aan minderjarigen (- 18 jaar). Dat geldt dus niet alleen voor het oneigenlijk, maar ook voor het eigenlijk gebruik van lachgas. Op elk recipiënt van lachgaspatronen voor spuitbusvullingen moest door die wet ook al de vermelding staan dat lachgas gevaarlijk is.

Meerdere gemeenten en steden legden lachgas aan banden via het systeem van GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Sinds het verbod van april 2024 is het niet meer mogelijk om het oneigenlijk gebruik van lachgas met een GAS-boete te bestraffen. Bij gebruik in het verkeer kan de politie ook ingrijpen op basis van de bepaling in de wegcode die stelt dat je “over de nodige vaardigheden moet beschikken om alle nodige rijbewegingen te kunnen uitvoeren” en je voertuig voortdurend goed in de hand moet hebben. Een inbreuk daarop is een verkeersovertreding van de tweede graad. De politie kan ook aan de hand van een checklist vaststellen dat je in ‘staat van dronkenschap verkeert’. Dat kan een geldboete en een verval van het rijbewijs van minstens een maand opleveren.

Meer informatie:

Bronnen: De Druglijn – Kluwer.