Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Overgangstermijn verplichte veiligheidsadviseur voor afzenders gevaarlijke stoffen loopt ten einde

In ADR 2019 werd de verplichting tot het hebben van een veiligheidsadviseur uitgebreid tot elke onderneming die gevaarlijke goederen verzendt. Deze onderneming dient te beschikken over een gecertificeerd ADR-veiligheidsadviseur, bijvoorbeeld een ziekenhuis dat afval verzendt. Er werd een overgangstermijn tot 31 december 2022 voor ondernemingen die in het verleden nog niet de verplichting hadden om een veiligheidsadviseur aan te duiden. Deze wijziging wordt ook aangebracht in dit KB met inbegrip van een nieuwe bijlage met als titel: scholingscertificaat voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

Dit KB van 5 juli 2006 is van toepassing op de volgende ondernemingen:

  1. De ondernemingen waarvan de activiteiten deverzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren omvatten.
  2. De ondernemingen die delaad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden verrichten die met het vervoer, vermeld in punt 1°, samenhangen, met inbegrip van de overslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice versa.

Bron: Prebes.