Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Is het personeel in de metaalindustrie voldoende beschermd?

De metaalindustrie, een sector die altijd al bekend heeft gestaan om zijn risicovolle processen en zware machines, heeft door de jaren heen tal van veiligheidsmaatregelen getroffen om het personeel te beschermen. Maar is dat in 2023 nog steeds voldoende?

Allereerst zijn er de generieke eisen die voor alle industrieën gelden. Arbeidsmiddelen, zoals machines en gereedschappen, dienen regelmatig gekeurd te worden en elk bedrijf dient te voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet. 
Binnen de metaalindustrie zijn er specifieke risico’s zoals de omgang met chemische stoffen, zware machines en scherpe metaalproducten. Het opslaan van gevaarlijke stoffen, werken met elektriciteit en het gebruik van hijs- en hefwerktuigen zijn allemaal aspecten waarbij extra voorzichtigheid geboden is.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen ongevallen zich nog steeds voordoen. Hier komt het belang van een goede collectieve ongevallenverzekering naar voren. Deze verzekering zorgt voor een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een arbeidsongeval. Daarnaast is de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven cruciaal om eventuele schadeclaims als gevolg van ongevallen op de werkvloer te dekken.

Met de nadruk op bedrijfshulpverlening (BHV) en de verplichting voor bedrijven om ernstige bedrijfsongevallen te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, zijn er protocollen opgesteld die toezien op de veiligheid van werknemers. Certificaten en keurmerken bieden ook een vorm van betrouwbaarheid, waarbij bedrijven kunnen aantonen dat ze voldoen aan bepaalde veiligheidseisen. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidshelmen, veiligheidsbrillen en geschikte handschoenen, zijn – volgens veel veiligheidskundigen alleen als laatste redmiddel – ook essentieel in de metaalindustrie om werknemers te beschermen tegen specifieke gevaren.

Anno 2023 heeft de metaalindustrie aanzienlijke stappen gezet om de veiligheid van haar werknemers te waarborgen. Door te voldoen aan de algemene eisen van de industrie, aangevuld met specifieke veiligheidsprotocollen lijkt het erop dat de bescherming van het personeel in deze sector op een hoog niveau ligt. Echter, continue aandacht voor veiligheid en regelmatige herziening van de genomen maatregelen blijven van essentieel belang, ook in deze sector.

Bron: Metaalnieuws.nl