Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

PGS 15 checklist

De PGS 15 is de richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Met deze checklist kun je nagaan of je alle zaken rondom de PGS 15 hebt geregeld. Deze checklist wordt gebruikt bij het toezicht op de naleving van de in PGS 15 opgenomen eisen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. 

De meest actuele (volledige) versie van deze richtlijn is in oktober 2016 gepubliceerd. In de tussentijd zijn er twee (2020 en 2021) interim versies gepubliceerd. Een interim PGS is een tussentijdse versie die invulling geeft aan de Omgevingswet zo lang PGS 15 Nieuwe Stijl nog niet gereed is. Met het behulp van de vragenlijst kun je nagaan of er eventueel nog zaken zijn die je moet regelen. Deze controle is alleen bedoeld voor gevaarlijke stoffen in stukgoed en de opslag in kasten en inpandige of uitpandige opslagplaatsen.

Deze PGS-15 checklist is opgesteld om een algemeen inzicht op het gebied van de vernieuwde PGS 15 richtlijn te verschaffen. In de checklist worden de volgende onderdelen behandeld:

  • PGS 15: wel of niet van toepassing? En zo ja, welke hoofdstukken?
  • Onverenigbare combinaties.
  • Fysieke maatregelen opslagvoorziening.
  • Organisatorische maatregelen.
  • Bewustwording (gericht op mens of sociale maatregelen).

Vraag de PGS 15 checklist aan. 

Bron: evofenedex.