Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving (Algemene Verordening Gegevensverwerking) van kracht in de gehele Europese Unie. In dit bericht vertellen wij u graag wat dit inhoudt voor de relatie tussen u en onze onderneming.

Arts Safety B.V. is een adviesbureau gespecialiseerd in adviseren, rekruteren en aanbieden van oplossingen voor managementvraagstukken binnen het vakgebied Kwaliteit. Arts Safety B.V. is NEN4400-1 gecertificeerd. Arts Safety B.V. is daarmee in staat om u van dienst zijn bij het vinden van een passende oplossing voor iedere situatie, ook wanneer uw huidige behoefte verandert.

Arts Safety B.V. hecht groot belang aan correcte verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij uw privacy voorop staat. Wij verwerken uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bijvoorbeeld met het oog op kennismaking en screening, contractadministratie en financiële administratie. Soms sturen wij u ook nieuws over onze activiteiten of ontwikkelingen. Ook doen wij u, op basis van uw interesses en voorkeuren, graag aanbiedingen die specifiek voor u interessant zijn.

WAT houdt onze privacyverklaring in?
De AVG vraagt ons zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die u (in het verleden) aan ons heeft verstrekt.

Om u uit te leggen wat precies ‘zorgvuldig’ is, verwijzen we u graag naar onze privacyverklaring (Privacyverklaring), waarin wij onder meer uitleggen:

  • Dat wij uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verkopen aan, of delen met derden voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. Wel delen we uw gegevens voor zover relevant en vereist met derde partijen (zoals belastingdienst, verzekeraars, UWV, NEN4400-1 of Arbodiensten), in overeenstemming met de geldende wetgeving.
  • Waarom wij uw persoonsgegevens hebben
  • Wat wij met deze gegevens doen

Privacyverklaring
Arts Safety B.V. maakt gebruik van vele mediakanalen om haar diensten en producten aan te bieden. Per antwoordkaart, website, e-mail of via de telefoon stellen mensen dagelijks hun persoonsgegevens aan ons beschikbaar. Die gegevens worden digitaal opgeslagen, waardoor Arts Safety B.V. efficiënt kan werken.

Wij gaan zorgvuldig om met informatie die ter beschikking wordt gesteld. En vanzelfsprekend volgen wij daarbij de wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming. Om dat kenbaar te maken, hebben we de onderstaande verklaring opgesteld. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden. Waar worden uw gegevens voor gebruikt?

  • Om bij het aanbieden van diensten in te kunnen spelen op uw behoeften en wensen;
  • Mailingselectie op grond van criteria;
  • Om gericht aanbiedingen te kunnen doen, en daarmee ook te voorkomen dat u wordt voorzien van informatie waar u géén behoefte aan heeft;
  • Om u per e-mail nieuwsbrieven te sturen, waarbij u zich eenvoudig kunt afmelden;
  • Om mailingen correct te personaliseren;
  • Om te factureren;
  • Om machtigingen te effectueren.

De gegevens die Arts Safety B.V. tot haar beschikking heeft, zullen niet worden verkocht of doorgegeven aan derden. De leveranciers die onze communicatie verzorgen, respecteren eveneens deze privacyverklaring.

Beheer
U wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd? Of u wilt gegevens corrigeren of laten wissen? Richt uw verzoek aan ons via info@arts-safety.com.

Vragen
Heeft u vragen over ons privacy beleid, dan kunt u zich altijd wenden tot:

Arts Safety B.V.
T NL: +31 85 888 04 60
T BE: +32 3 808 08 92

Bezoek- en postadres:
Vaartweg 8
4905 BL Oosterhout

Wijzigen van deze privacyverklaring
Arts Safety B.V. houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Aanpassingen publiceren we op deze pagina; we adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig in te zien.