Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Psychische oorzaken arbeidsongeval

In 2021 kregen 196 000 werknemers in Nederland een ongeval tijdens het werk. Bij 100 000 werknemers leidde dit ongeval tot één of meerdere dagen verzuim. In transport- en logistieke beroepen werd het hoogste aantal arbeidsongevallen vastgesteld, bij ICT’ers het laagste. Volgens 19 % van de werknemers was psychische overbelasting bij het meest recente ongeval de belangrijkste oorzaak. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om intimidatie of stress.

Het hogere ongevalspercentage onder werknemers in technische beroepen in 2021 hing onder meer samen met lawaai in de werkomgeving, en met het fysiek belastende werk. Werknemers in transportberoepen hebben niet alleen lichamelijk zwaar werk, ze werken ook relatief vaak in ploegendiensten, en hebben minder te zeggen over de manier waarop ze werken, stelt het CBS vast.

Bron: Sdu HSE.