Vacature QHSE Manager

Arts Safety B.V. beschikt over door de jaren heen verworven internationale kennis en ervaring dat ertoe geleid heeft dat we onze werkzaamheden niet alleen binnen Nederland uitvoeren. Ons adviesbureau heeft zijn ogen ook gericht op het buitenland en de activiteiten groeien verder. Arts Safety B.V. heeft daarom QHSE manager vacatures beschikbaar. De QHSE manager wordt ingezet ter optimalisatie van het QHSE- of KAM-beleid dat de klanten van ons adviesbureau wensen voor hun organisatie. De uiteindelijk geselecteerde QHSE manager streeft te allen tijde een gezonde en veilige werkomgeving na. Verder houdt hij of zij toezicht binnen de organisatie waar hij of zij werkzaam is en neemt de wetgeving nauw in acht aangaande QSHE gerelateerde zaken. Eveneens van belang is dat hij of zij QHSE verbeterd in zijn totaliteit binnen de organisatie. Indien dit alles bekend terrein is voor u, solliciteer dan vandaag nog.

Vacature QHSE manager

In breder perspectief bekeken omvat de functie QHSE manager heel wat taken. De QHSE manager vacature bestaat uit onder andere het volgende:

 • Ontwerpen van, toezicht houden op en uitvoeren van het QHSE-beleid of KAM-zorgsysteem;
 • De coördinatie en uitvoer van interne en externe audits;
 • Creëren van en/of toezicht houden op HACCP-risicoanalyses, kwaliteitscontroleplannen, RI&E’s, milieuaspectenanalyses, jaarplannen en jaarverslagen;
 • Veiligheidssituaties signaleren, analyseren en verbeterplannen aandragen;
 • Werving, behoud en beheer van ISO-certificeringen;
 • Adviezen uitbrengen aan de directie;
 • Onderhoud van communicatie met zowel onderlinge afdelingen, klanten, de overheid als QHSE inspecteurs;
 • Up-to-date blijven betreffende QHSE en continue coaching van collega’s hierin.

De kandidaat ten behoeve van de vacature QHSE coördinator of QHSE manager selecteert Arts Safety B.V. op basis van de gestelde eisen van de klant. Gecombineerd met uw capaciteiten, geestdrift en ook persoonlijke eigenschappen vindt de selectie plaats. Op die manier komt de kandidaat terecht op een plaats waar hij of zij passend is in de heersende werksfeer. Arts Safety B.V. is bekend en ervaren met vele bedrijfssystemen en dat resulteert dus in een spoedige afwerking van de procedure, voor zowel de kandidaat als de klant.

Vacature QSH manager | veelgestelde vragen

Het salaris van een QESH-manager (Quality, Environment, Safety, and Health Manager) kan aanzienlijk variëren op basis van verschillende factoren, waaronder ervaringsniveau, locatie, bedrijfsgrootte, de industrie waarin ze werken en de verantwoordelijkheden die ze hebben.

 

Een QHSE-manager is een professional binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het coördineren en implementeren van beleid en procedures op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu (QHSE). Deze functie combineert de aandachtsgebieden van kwaliteitsmanagement (Quality), gezondheid en veiligheid op de werkplek (Health and Safety), en milieubeheer (Environment).

De taken en verantwoordelijkheden van een QHSE-manager kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke behoeften en eisen van de organisatie waarin ze werken. Over het algemeen omvat hun rol echter:

 1. Beleidsontwikkeling: Het ontwikkelen en implementeren van QHSE-beleid binnen de organisatie om ervoor te zorgen dat de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu worden nageleefd.

 2. Risicobeoordeling en -beheer: Het identificeren van potentiële risico’s op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu, en het implementeren van maatregelen om deze risico’s te beperken of te elimineren.

 3. Wet- en regelgeving: Zorgen dat de organisatie voldoet aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu, en ervoor zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van de vereisten.

 4. Training en bewustwording: Het geven van training aan medewerkers om hen bewust te maken van QHSE-kwesties en hen te voorzien van de juiste kennis en vaardigheden om veilig en milieubewust te werken.

 5. Audits en inspecties: Het uitvoeren van interne audits en inspecties om de naleving van QHSE-beleid en -procedures te controleren en eventuele tekortkomingen te identificeren die moeten worden aangepakt.

 6. Rapportage en communicatie: Het rapporteren aan het management over de prestaties van de organisatie op het gebied van QHSE en het verstrekken van relevante informatie aan belanghebbenden.

Een QHSE-manager speelt een essentiële rol bij het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van werknemers, het minimaliseren van risico’s voor de organisatie en het bevorderen van duurzaamheid en milieubewustzijn binnen het bedrijf.

Een QHSE-afdeling (Quality, Health, Safety, and Environment) binnen een organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren, implementeren en handhaven van beleid en procedures met betrekking tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Deze afdeling speelt een essentiële rol bij het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers, het minimaliseren van risico’s, het voldoen aan de wettelijke vereisten en het bevorderen van duurzaamheid en milieubewustzijn binnen het bedrijf.

Hier zijn enkele belangrijke taken en verantwoordelijkheden van een QHSE-afdeling:

 1. Ontwikkelen en implementeren van beleid: De QHSE-afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Dit beleid omvat doorgaans richtlijnen, normen en procedures die de basis vormen voor QHSE-management binnen de organisatie.

 2. Risicobeoordeling en -beheer: De afdeling voert regelmatig risicobeoordelingen uit om potentiële gevaren en risico’s te identificeren op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Op basis hiervan implementeert de afdeling passende maatregelen om deze risico’s te beheersen of te minimaliseren.

 3. Naleving van wet- en regelgeving: De QHSE-afdeling zorgt ervoor dat de organisatie voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Dit omvat het bijhouden van veranderingen in de regelgeving en ervoor zorgen dat alle activiteiten binnen het bedrijf in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften.

 4. Training en bewustwording: De afdeling biedt training aan werknemers om hen bewust te maken van QHSE-kwesties en hen de juiste kennis en vaardigheden te geven om veilig en milieubewust te werken. Dit omvat ook het bevorderen van een cultuur van veiligheid en milieubewustzijn binnen de organisatie.

 5. Audits en inspecties: De QHSE-afdeling voert interne audits en inspecties uit om de naleving van het QHSE-beleid en -procedures te controleren en eventuele afwijkingen te identificeren. Ze werken vaak samen met externe auditors en inspecteurs om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan externe normen en certificeringen.

 6. Rapportage en communicatie: De afdeling rapporteert regelmatig aan het management over de prestaties van de organisatie op het gebied van QHSE en biedt relevante informatie aan belanghebbenden. Ze kunnen ook betrokken zijn bij het opstellen van duurzaamheidsrapporten en het communiceren van milieuprestaties aan externe belanghebbenden.

qhse manager vacature
qhse vacatures