Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rapport re-integratie langdurig zieken

Een rapport van het Rekenhof geeft enkele belangrijke conclusies weer met betrekking tot de re-integratie van langdurig zieken.

Om het aantal langdurig zieken op de arbeidsmarkt te verminderen, werden eind 2016 twee vormen van re‐integratietrajecten ingevoerd:

  • één voor personen met een arbeidsovereenkomst (traject- WASO)
  • één voor personen zonder arbeidsovereenkomst (traject‐RIZIV)

Hoewel het aantal re‐integratietrajecten toeneemt, blijft het effect ervan beperkt. De grote meerderheid van de door de werkgevers aangevraagde trajecten‐WASO leidt uiteindelijk tot een definitieve arbeidsongeschiktheidsverklaring door de arbeidsarts.

Een snelle opstart van het traject is dan ook belangrijk: vooral bij de trajecten‐WASO daalt de kans op succes naarmate ze later worden opgestart. Ook de leeftijd van de persoon speelt een grote rol: hoe ouder, hoe lager de slaagkans van het traject.

Door een gebrek aan arbeids‐ en adviserende artsen kunnen de re‐integratietrajecten niet altijd snel genoeg worden opgestart en zijn er communicatieproblemen tussen de veelheid aan actoren. Daarnaast beschikt de overheid niet over de meest elementaire informatie over de trajecten om het beleid te kunnen evalueren.

Er worden in het rapport 6 aanbevelingen gedaan:

  • Evalueer het reglementaire kader rond arbeidsartsen enadviserend artsen, als voorbereiding op het nemen van initiatieven om de daling in het aantal artsen tegen te houden en eventueel te doen stijgen.
  • Neem initiatieven zodat elementaire informatie over de re-integratietrajecten en de verschillende stappen in het proces wordt bijgehouden, om evaluatie en bijsturing mogelijk te maken.
  • Blijf investeren in detrajecten-RIZIV.
  • Evalueer de regelgeving om na te gaan of verbreking van de arbeidsovereenkomst wegensmedische overmacht kan worden losgekoppeld van re-integratietrajecten.
  • Evalueer het beleid op basis van de bijgehouden informatie over de re-integratietrajecten en de verschillende stappen in het proces.
  • Ontwikkel een platform dat de uitwisseling van de gegevens tussen de behandelende arts, de adviserende arts van het ziekenfonds en de arbeidsarts bevordert.

Bron: Prebes.