Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Rapport van Eurofound over ethische digitalisering op het werk

Digitalisering brengt ingrijpende veranderingen teweeg in de manier waarop mensen leven en werken. Hoewel digitale technologieën ten goede kunnen worden aangewend en vooruitgang kunnen stimuleren, kunnen ze ook ethische vragen oproepen.

De werkplek is een belangrijke arena waar technologieën hun veranderingsvermogen tonen, maar blijft vaak onderbelicht in beleidsdebatten over ethiek en digitale technologieën. De implicaties van automatisering van werk en digitalisering van processen gelinkt aan arbeidsomstandigheden zijn verweven met ethische overwegingen. In data gestuurde, digitaal verbonden en geautomatiseerde werkplekken spelen nieuwe ethische kwesties op. Deze kwesties hebben bijvoorbeeld betrekking op het opslaan en beheer van persoonlijke gegevens, de transformatie van de rol van de werknemer en veranderingen in de aard van het werk en onrust of angst onder werknemers die vrezen dat hun baan gevaar loopt.

Op basis van Delphi-onderzoeken, diepte-interviews met beleidsstakeholders en verkennende casestudy’s draagt dit rapport bij aan de brede discussie over de ethische gevolgen van automatisering en digitalisering en de effecten van dergelijke technologieën op de arbeidsomstandigheden.

Bron: Eurofound.