Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Rapportage hybride werken – Inspiratie en lessen uit de praktijk

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Capgemini tien verschillende organisaties geïnterviewd over het hybride werken. De hieruit voortkomende rapportage geeft inzicht in de praktijk van hybride werken en hoe deze organisaties zich voorbereiden op de toekomst.

 

De rapportage geeft inzicht in hoe de tien uiteenlopende organisaties het hybride werken vormgeven: welke afspraken maken zij, waar lopen zij tegenaan en welke voor- en nadelen signaleren zij?

 

Uit de interviews komt onder andere naar voren dat het maken van afspraken over hybride werken maatwerk vraagt en dat het faciliteren van een goede thuiswerkplek als belangrijke randvoorwaarde wordt gezien. Daarnaast wordt de inrichting van kantoren aangepast om hybride werken te faciliteren. Zo zijn er minder individuele werkplekken en meer samenwerkings- en teamruimtes nodig.

 

De geïnterviewde organisaties zien voor de overheid een actieve rol weggelegd om het hybride werken verder te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door de positieve maatschappelijke impact van hybride werken meer uit te dragen (zoals het verminderen van filevorming en piekbelasting in het openbaar vervoer) en bedrijven op te roepen om het hybride werken in te voeren.

 

Met de voorbeelden, ervaringen en tips uit het rapport kunnen andere organisaties die het hybride werken willen vormgeven hun voordeel doen. De rapportage was onderdeel van een recente Kamerbrief over hybride werken.

 

Download de rapportage: Experimenteren met het werken thuis en op kantoor; Inspiratie en lessen uit de praktijk.

 

Bron: Arboportaal.