Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Rapporten van EU-OSHA over digitale monitoringsystemen voor VGW

Digitale monitoringsystemen in de vorm van apps, camera’s en wearables voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) kunnen van de werkplek een veiligere omgeving maken. Dergelijke systemen zijn echter alleen doeltreffend als de informatie die ermee wordt verzameld en geanalyseerd correct en nauwkeurig is, ongeacht of het nagestreefde doel proactief (preventie) dan wel reactief (beperking) van aard is. 

Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat de werknemers over alle nodige informatie beschikken om de voor- en nadelen van de systemen tegen elkaar te kunnen afwegen, en dat ze op de juiste manier wordt ingevoerd.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft twee verslagen gepubliceerd waarin de uitdagingen en kansen van slimme digitale monitoringsystemen voor VGW onder de loep worden genomen. In het eerste verslag wordt grondig ingegaan op de verschillende soorten digitale monitoringsystemen, alsook op de doelstellingen en gebruiksmogelijkheden ervan. Het tweede bevat voorbeelden van beste praktijken met het oog op een doeltreffende ingebruikname van nieuwe monitoringsystemen op de werkplek.

Bron: EU-OSHA Highlights.