Recruitment Veiligheidskundige

Recruitment veiligheidskundige: een uitgebreid en nauwkeurig selectieproces met een professioneel resultaat.

Adviesbureau Arts Safety B.V. opereert internationaal in het verlenen van diensten op de gebieden van kwaliteit, veiligheid, Arbo en milieu met vaste adviseurs en adviseurs op projectbasis. Adviseren, proactief structurele antwoorden formuleren voor managementvraagstukken en het bemiddelen van experts vormen een deel van het totaalpakket van onze diensten. Arts Safety B.V. voert de recruitment van een veiligheidskundige uit aan de hand van een grondige analyse van de bedrijfscultuur. Deze analyse is onmisbaar omdat de juiste kandidaat moet passen binnen de cultuur van de organisatie. De deskundigen die op deze manier geworven zijn, dragen bij aan het in stand houden en optimaliseren van het veiligheidsbeleid. Recruitment veiligheidskundige of andere professional? Kies voor Arts Safety B.V. omdat u het beste voor heeft met uw organisatie.

Waarom veiligheidskundige recruitment via Arts Safety B.V.?

U kiest voor het proces van veiligheidskundige recruitment bij Arts Safety B.V., omdat:

  • Arts Safety B.V. uitgebreid de bedrijfscultuur in kaart brengt en daarbij de wensen van de opdrachtgever in acht neemt;
  • Arts Safety B.V. een ruime kennis en ervaring heeft in HSEQ en zorgt ervoor dat onze adviseurs optimaal invulling geven aan de wensen en behoeften met betrekking tot uw veiligheidsbeleid;
  • Arts Safety B.V. zowel nationaal als internationaal ervaring heeft in alle industrieën.

Recruitment veiligheidskundige, uitgevoerd door Arts Safety B.V., wordt dusdanig verricht dat processen van uw organisatie onverstoord voortgang houden. Kijkend naar de sector waarin uw organisatie actief is, wordt naar het niveau van kennis en ervaring gekeken van de veiligheidskundige. Werving en selectie vindt verder plaats op basis van competenties en communicatieve eigenschappen. Uw organisatiecultuur wordt hierbij uitgebreid nagegaan zodat deze gekoppeld wordt aan de kandidaat die het gemakkelijkste aan te sluiten is bij uw organisatie. Het koppelen wordt gedaan op basis van de achtergrond, karaktertrekken, capaciteiten en gedrevenheid van de geschikte veiligheidskundige. Werving en selectie wordt compleet gemaakt door tevens naar persoonlijke kenmerken te kijken. Ervaring met dergelijke werving en selectie zowel in Nederland als daarbuiten stelt Arts Safety B.V. in staat binnen korte tijd resultaten naar tevredenheid op te leveren.