Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Richtlijn voor opslag van lithiumbatterijen is beschikbaar voor commentaar

Op 30.03 is de conceptversie van ‘PGS 37-2: lithium-houdende energiedragers: opslag’ (Richtlijn voor de veilige opslag van lithium-houdende energiedragers) verschenen. Betrokkenen kunnen tot en met 29 mei commentaar leveren op deze nieuwe richtlijn van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Het doel van de nieuwe PGS-richtlijn is vast te leggen met welke maatregelen de risico’s van opslag van lithium houdende energiedragers te beheersen zijn. In de Omgevingswet zal er naar deze richtlijn verwezen gaan worden, waarmee de PGS 37-2 een wettelijk voorschrift wordt. Deze regelgeving is dringend gewenst, vanwege de snelle opmars van opslag van deze batterijen in zowel de industrie als de woonomgeving. PGS 37 bestaat uit twee delen. De conceptversie van het eerste deel ‘PGS 37-1: Energie Opslag Systemen (EOS)’ was al eerder verschenen. Nu kan het publiek dus ook commentaar leveren op het concept van deel twee, over de opslag van lithium-ion batterijen.

Deze nieuwe richtlijn zal zeker gevolgen hebben. De maatregelen in de PGS 37-2 zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Op basis van de scenario’s zijn doelen geformuleerd, waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. En uit de doelen zijn vervolgens maatregelen afgeleid.

Deze maatregelen zijn nodig om incidenten met lithiumbatterijen te voorkomen, of de kans erop of de gevolgen ervan te beperken. De PGS 37-2 zegt niet meer wat je moet doen, maar wat je moet bereiken. Als je bijvoorbeeld lithiumbatterijen in de afvalfase wilt opslaan in een grootschalige ruimte (het doel), kan het middel (de maatregel) zijn dat je zorgt voor goede temperatuurbewaking. Maar het kan wellicht ook op een andere manier gerealiseerd worden.

De conceptversie van PGS 37-2 is te vinden op de PGS-website. Daar vind je ook de instructies voor het indienen van commentaar. Dit is mogelijk tot en met 29 mei a.s.

De verwachting is dat eind van deze zomer de richtlijn vastgesteld kan worden. Het is het voornemen om de PGS 37-2 vervolgens aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), een onderdeel van de Omgevingswet. Dan krijgt zij dus kracht van wet. Het is nog niet precies duidelijk wanneer dit zal zijn. In de aanloop naar dat moment zal in een notitie duidelijk worden beschreven op welke wijze bedrijfsleven en overheden gebruik kunnen maken van de PGS 37-2 voordat deze is aangewezen in het Bal.

Bron: evofenedex.