Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Rotterdamse stoffeerder diep door het stof

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een bijzondere constructie ontdekt rondom een Rotterdams stoffeerdersbedrijf. Bij dat bedrijf werkten 11 mensen met de Kosovaarse nationaliteit zonder tewerkstellingsvergunning. Ze voerden namens de stoffeerder opdrachten uit en werden uitgeleend aan andere bedrijven. De stoffeerder en alle betrokken ondernemingen kunnen daarvoor boetes krijgen tot een totale hoogte van 337.000 euro.

De zaak kwam aan het licht na een melding van de gemeente Rotterdam. Die melding ging over teveel arbeidsmigranten in 1 woning die daar ook niet stonden ingeschreven. Deze arbeidsmigranten zouden ongeregistreerd in Nederland werkzaam zijn. De Arbeidsinspectie gaat niet over huisvesting, maar controleert wel intensief op arbeidsomstandigheden. Arbeidsmigranten zijn kwetsbaar, worden vaak onderbetaald en moeten te lang werken. Ook is soms sprake van illegale tewerkstelling, niet-naleving van socialezekerheidswetten en arbeidsuit­buiting. De Arbeidsinspectie startte daarom een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van de betrokken bewoners.

Arbeidsmigranten werken in Nederland regelmatig via uitzendbureaus. Ook na deze melding was het vermoeden dat daar sprake van was. De eigenaar van het stoffeerdersbedrijf beweerde dat de Kosovaren als arbeidskracht ter beschikking waren gesteld door Sloveense ondernemingen. Volgens de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) geldt voor bedrijven uit andere EU-landen dat zij onder bepaalde voorwaarden tijdelijk hun personeel in Nederland een klus mogen laten verrichten.

Maar uit onderzoek in samenwerking met de Sloveense Arbeidsinspectie bleek dat deze personen nooit door Sloveense ondernemingen waren uitgeleend. Hierdoor was geen sprake van overtreding van de WagwEU. De stoffeerder had deze mensen zelf naar Nederland gehaald, ze hier gehuisvest en tewerkgesteld. Maar doordat het stoffeerdersbedrijf geen tewerkstellingsvergunning had aangevraagd voor de arbeid in Nederland van de Kosovaren was sprake van overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

In februari en maart 2021 voerden de Kosovaren namens de stoffeerder werkzaamheden uit voor of bij 10 verschillende ondernemingen. Iedere betrokken onderneming heeft een boeterapport gekregen voor het laten verrichten van arbeid zonder tewerkstellingsvergunning en voor het niet doorsturen van een afschrift van het identiteitsbewijs van de vreemdelingen. Dat zijn overtredingen van de Wav. Tegen de voorgenomen boetes kunnen de bedrijven bezwaar aantekenen. 

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie.