Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Slachtoffers van de zogenaamde schildersziekte kunnen nu een beroep doen op de TSB-regeling

Vanaf 1 januari 2023 kunnen mensen met een beroepsziekte als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen een éénmalige financiële tegemoetkoming van de overheid aanvragen.

De regeling geldt voor (oud)werkenden of zelfstandigen met longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte (CSE). Zij kunnen de regeling aanvragen bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG).

De uitvoering van de regeling ligt bij LexcesISBG en de SVB.

Voor de oude regeling kwamen alleen werkenden in aanmerking die in het verleden waren blootgesteld aan gevaarlijke stoffen op het werk. De huidige regeling geldt voor alle werkenden met gediagnostiseerde longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte (CSE). Dit betekent dat ook ZZP’ers aanspraak kunnen maken.

In de toekomst komen ook werkenden met andere beroepsziekten door gevaarlijke stoffen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Wanneer dat gebeurt en welke beroepsziekten dat zijn, bepaalt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werkenden die een beroep willen doen op de regeling kunnen zich aanmelden via de website van het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen (ISBG). Na aanmelding neemt het ISBG contact op om te bespreken hoe de aanvraagprocedure verder verloopt.

Bron: Arboportaal en SER platform