Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Subsidieoproep Innovatieve Arbozorg geopend

ZonMw start het nieuwe programma Innovatieve Arbozorg. Dit programma richt zich op het verbeteren van de opleiding van bedrijfsartsen. En op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg die bedrijfsartsen leveren. Er is €4 miljoen aan subsidie beschikbaar en het programma heeft een looptijd van 4 jaar. De subsidieoproep is nu geopend. Indienen kan tot dinsdag 9 juli 2024, 14.00 uur. 

Het achterliggende doel van het programma is voorkomen dat mensen ziek worden of zelfs overlijden door slechte arbeidsomstandigheden. Partijen met vernieuwende ideeën over arbozorg kunnen subsidie aanvragen om nieuwe werkwijzen te verkennen, samenwerkingen op te zetten en te onderzoeken hoe zij kennis kunnen borgen. 

Het subsidieprogramma Innovatieve Arbozorg heeft 3 programmalijnen: 

  1. Versterking, vernieuwing en innovatie van opleiding en na- en bijscholing.
  2. Stimulering samenwerking tussen deskundigen.
  3. Versterking kennisinfrastructuur, bevordering van multidisciplinaire kennisontwikkeling en kwaliteitsborging.

De huidige subsidieoproep gaat over programmalijn 1. De focus ligt op het verbeteren van de kwaliteit en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de opleiding bedrijfsgeneeskunde. Denk aan vernieuwing van het huidige curriculum van de opleiding tot bedrijfsarts en het vergroten van de hoeveelheid praktijkopleiders. 

De volgende partijen kunnen aanspraak maken op (een deel van de) subsidie:

  • Beroeps- en of brancheorganisaties.
  • Opleidingsinstellingen zoals arbodiensten of maatschappen.
  • Opleidingsinstituten voor bedrijfsartsen.  

Een aanvraag moet altijd worden ingediend door meerdere partijen, waarbij de hoofdaanvrager één van bovengenoemde partijen kan zijn.

Bron: Arboportaal