Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Tienduizenden euro’s via valse zorgdeclaraties

Fraudeur hopte jarenlang van de ene naar de andere zorgverzekeraar. Premies werden niet betaald. Valse facturen diende hij in veelvoud in. De Nederlander klopte op die manier tienduizenden euro’s uit de zakken van verschillende zorgverzekeraars. De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie deed onderzoek naar deze man en stopte de frauduleuze praktijken. Enkele maanden later werd de fraudeur door de rechter veroordeeld tot 2 maanden cel en een half jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

De man hield zich bezig met declaratiefraude in de zorg. Je kunt in Nederland op ieder moment een zorgverzekering afsluiten als je hier komt wonen of werken. Betrokkene woonde in België en deed alsof hij werkte in Nederland. Hij leverde bij de zorgverzekeraars valse arbeidscontracten en valse loonstroken aan. Op basis daarvan kreeg hij een zorgverzekering in Nederland.

De fraudeur kwam in beeld na signalen van een aantal zorgverzekeraars. De betrokken zorgverzekeraars zagen bepaalde patronen in het type declaraties, de frequentie daarvan en de onregelmatigheden in de arbeidscontracten en loonstroken. Die patronen waren zo ongebruikelijk, dat de signalen zijn doorgezet naar de opsporingsdienst.

De Opsporingsdienst constateerde dat de fraude in ieder geval plaatsvond in de periode van januari 2020 tot heden. De fraudeur diende in die periode valse facturen in om vergoedingen te krijgen uit de aanvullende verzekering. Hij deed dat niet alleen voor zichzelf, maar ook op naam van zijn echtgenote en zijn schoonmoeder. Ondertussen betaalde hij zijn premie niet en steeds weer stapte hij na korte tijd over naar een andere verzekeraar.

De fraudeur heeft het voor elkaar gekregen om zich de afgelopen jaren in Nederland te verzekeren bij diverse zorgverzekeraars. Dit deed hij door gebruik te maken van valse arbeidsovereenkomsten en valse loonstroken. Als hij eenmaal verzekerd was, begon hij met het indienen van valse facturen. Bijvoorbeeld voor behandelingen van de fysiotherapeut of de tandarts. Die behandelingen vonden echter nooit plaats.

Na een periode van onderzoek besloot de Opsporingsdienst om de persoon aan te houden. Een aanhouding in zijn huis in België was gecompliceerd. De Opsporingsdienst heeft een zogenoemde signalering gemaakt, waarmee de politie voldoende materiaal in handen heeft om hem bij een bezoek aan Nederland aan te houden.

Rechercheurs van de Opsporingsdienst hebben de fraudeur na aanhouding verhoord. Hij bleek ook na de aanhouding hardleers. Hij ging door met het opmaken van valse documenten. Toen hij eind 2023 op zitting moest komen, leverde hij een verklaring aan waarin stond dat hij moest werken voor zijn werkgever op dat moment. Ook dat document was verdacht. Al snel bleek dat hij niet in dienst was bij de werkgever die hij noemde: op deze manier hoopte hij onder zijn zitting bij de rechtbank uit te komen.

Ook voor deze valse verklaring maakten de rechercheurs een proces-verbaal op. Mede op basis daarvan besloot de rechter om hem enige tijd onvoorwaardelijk op te sluiten. Zijn straf? 2 maanden de cel in en een half jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De zorgverzekeraars zullen er alles aan doen om via een civiele procedure het onterecht betaalde geld terug te krijgen.

De zorgverzekeraars, het Openbaar Ministerie, de politie en de Opsporingsdienst hebben snel en effectief geschakeld. De Recherche Zorgfraude van de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie is gespecialiseerd in de strafrechtelijke aanpak van georganiseerde en grootschalige zorgfraude.

Zorggelden zijn bedoeld voor mensen die dat nodig hebben. De recherche Zorgfraude doet onderzoek naar criminelen die beroepsmatig, structureel of in georganiseerd verband misbruik maken van het zorgstelsel, door middel van bijvoorbeeld declaratiefraude en subsidiefraude.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie.