Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tips voor het veilig werken met vakantiekrachten, ook met gevaarlijke stoffen

Tijdens de zomervakantie huren veel bedrijven vakantiekrachten in, vaak scholieren en studenten. Daarbij is veilig werken erg belangrijk, vooral als er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.

Veel scholieren en studenten staan te trappelen om een zakcentje in de zomer te verdienen. Fijn voor werkgevers, maar werken met gevaarlijke stoffen is niet voor iedere leeftijd geschikt. Voor jongeren onder de 18 jaar is het zelfs verboden, aldus artikel 4.105 van het Arbobesluit. 

Het verbod geldt voor werken met onder andere kankerverwekkende stoffen, giftige stoffen, sensibiliserende stoffen (allergenen), mutagene stoffen (die het DNA kunnen veranderen) en schadelijke stoffen voor de voortplanting. Jongeren mogen ook niet werken met of blootgesteld worden aan producten waarop een etiket met bepaalde H-zinnen staat. Werken met bepaalde bestrijdingsmiddelen, zoals gewasbeschermingsmiddelen en biociden, is evenmin toegestaan voor minderjarigen. Een overzicht van gevaarlijke stoffen waarmee minderjarigen niet mogen werken, is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Voor 16- en 17-jarigen is werken met bepaalde gevaarlijke stoffen soms wel toegestaan, mits de werkzaamheden altijd onder adequaat en deskundig toezicht gebeuren. Het gaat dan bijvoorbeeld om stoffen met ontploffingsgevaar of een irriterende of bijtende werking. Het toezicht moet tijdens de werkzaamheden continu aanwezig zijn. Dat luistert nogal nauw. Gaat degene die met het toezicht belast is bijvoorbeeld naar het toilet, dan moeten de werkzaamheden metéén stilgelegd worden. Werken met stoffen die een groot gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid voor de mens, zoals giftige stoffen, is voor minderjarigen nooit toegestaan. Dus óók niet onder toezicht.

Zorg verder voor een goed hitteplan voor de warme dagen. Creëer bijvoorbeeld extra rust- en drinkmomenten en wissel de werkzaamheden vaker af en/of pas de werktijden tijdelijk aan. In de RI&E moeten al dit soort zaken terugkomen. Daarin moet duidelijk staan welke maatregelen gelden bij warm weer en welke beschermingsmiddelen werknemers moeten dragen. 

 

Bron: evofenedex.