Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

UN Verpakkingen wel of geen gevarenzone?

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NA) heeft in april 2021 een nieuw standpunt gepubliceerd rondom gevarenzones en UN-verpakkingen. Zie download.

Voor de opslag van brandbare vloeistoffen of gassen is de PGS 15 van toepassing.

Is er in een PGS 15 opslagruimte nu wel of geen gevarenzone aanwezig?

In de NPR 7910-1 worden normaal gesproken gesloten blikken en vaten als een secundaire gevarenzone beschouwd en dit geeft doorgaans een zone 2.

Uitzondering hierop vormen de zogenaamde UN-verpakkingen. Dit zijn goedgekeurde verpakkingen, waarbij er van uit kan worden gegaan dat deze dicht zijn en niet lekken, mits de verpakking verzegeld is. Dergelijke verpakkingen zijn dus geen gevarenbron en geven geen gevarenzone, mits de lucht in de opslagruimte, zonder mechanische hulpmiddelen, minimaal 1x per uur wordt ververst.

Zodra het zegel is verbroken, moet een dergelijke verpakking wel als een gevarenbron worden beschouwd en geeft dit doorgaans een zone 2.

In de oude NPR 7910-1 stond nog als extra toevoeging, dat vaten die weer bedoeld waren om te sluiten ook als dicht mogen worden beschouwd en dus niet als een gevarenbron moeten worden beschouwd. In de nieuwe NPR 7910-1 vind je dit niet meer terug en is dit in overeenstemming met het nieuwe standpunt van NA.

Bron: IAB ingenieurs.