Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Uw werknemer krijgt een verkeersongeval

Het komt regelmatig voor. Een van uw werknemers wordt buiten zijn schuld aangereden door een andere verkeersdeelnemer. Hij loopt hierdoor letselschade op: gebroken been, hersenschudding, angstklachten enz.

Wanneer uw werknemer als gevolg van het ongeval (tijdelijk) niet meer kan werken, dan lijdt u als werkgever ook schade. Immers, u moet een vervangende kracht inschakelen én u moet het loon van de werknemer doorbetalen. Misschien bent u verzekerd, maar veel werkgevers hebben een (lange) wachttijd voordat de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar gaat uitkeren.

Is uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geworden als gevolg van een ongeval dat door een ander is veroorzaakt? Dan kunt u als werkgever deze kosten vaak claimen op de veroorzaker van het ongeval: dit wordt loonregres bij letselschade genoemd. U lijdt als werkgever immers ook schade, doordat in Nederland voor de werkgever een loonbetalingsverplichting van soms wel twee jaar bestaat. Uw werknemer heeft letselschade opgelopen, bijvoorbeeld als gevolg van:

 • Een verkeersongeval waarvoor een ander aansprakelijk is.
 • Een hondenbeet wanneer de eigenaar van de hond bekend is.

Welke kosten kunt u onder meer claimen?

 • Nettoloon gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid.
 • Ingeschakeld re-integratiebureau.
 • Aanpassing van de werkplek.
 • Aangepast vervoer naar de werkplek.
 • Administratiekosten in verband met het opstellen van het plan van aanpak etc.
 • Wettelijke rente.

U kunt géén kosten indienen welke u moet betalen om een vervangende kracht in te schakelen. Ook de loonbelasting en sociale premies worden niet vergoed.

Mocht uw werknemer als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval door de schuld van een ander arbeidsongeschikt zijn geworden, schakel dan zo spoedig mogelijk een ervaren letselschadejurist in. Zij kunnen u helpen bij het claimen van de schade waar u als werkgever recht op heeft. Voor uw werknemer is het ook fijn als u dit uit handen geeft, om zo de verhouding tussen u en de werknemer goed te houden.

Volgens geldende rechtspraak mag een letselschadejurist u alleen gratis bijstaan bij het claimen van de loonschade wanneer er sprake is van juridische problematiek en beide partijen moeilijk overeenstemming kunnen bereiken. Hier zal in ieder geval sprake van zijn zolang:

 • De aansprakelijkheid voor het ongeval – nog – niet is erkend.
 • Er onenigheid bestaat over de mate eigen schuld van uw werknemer.
 • Het niet duidelijk is of de klachten door het ongeval veroorzaakt zijn

In bovenstaande gevallen zullen de kosten van juridische hulp meestal vergoed dienen te worden. U dient hier altijd goed over geïnformeerd te worden door de jurist of advocaat die u inschakelt. Zodat u achteraf niet met hogere kosten geconfronteerd wordt dan de eventueel uitgekeerde schadevergoeding!

Bron: Ondernemersbelang.