Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Vademecum fietsvoorzieningen

Het Vademecum fietsvoorzieningen beschrijft de standaardrichtlijnen voor een

kwalitatieve fietsinfrastructuur. De richtlijnen dragen bij aan het creëren van een omgeving waarin fietsen veilig, uitnodigend en laagdrempelig is.

Het Vademecum bouwt op vier uitgangspunten:

  1. een kwaliteitsvol fietsroutenetwerk als basis.
  2. een toegankelijke infrastructuur voor fietsers van alle leeftijden.
  3. een groeiend aantal fietsers en een toenemende diversiteit van gebruikers.
  4. fietsinfrastructuur bedacht vanuit het perspectief van de fietser.

Het Vademecum fietsvoorzieningen is opgedeeld in de volgende thematische overkoepelende clusters:

  1. Algemene afwegingen.
  2. Algemene ontwerprichtlijnen.
  3. Gemengd verkeer.
  4. Gescheiden verkeer.
  5. Ongelijkgrondse kruisingen.
  6. Fietsparkeervoorzieningen.

Het Vademecum fietsvoorzieningen is bedoeld als “levend” en dynamisch document, dat regelmatig zal worden aangepast en bijgestuurd op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. 

Uit een recente Parlementaire vraag bleek dat in 2021 wel 12.500 boetes ten aanzien van bestuurders van een (elektrische) fiets werden uitgeschreven, wat een daling is van meer dan 10% ten opzichte van de laatste 2 jaar. Technische gebreken aan de fiets (onder andere verlichting), negeren van verkeerslichten en het gebruik van de GSM vormen de top 3 van de inbreuken die beboet worden.

Download het Vademecum op de website van Agentschap Wegen & Verkeer.

Bron: Agentschap Wegen & Verkeer.