Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Veel valgevaar gezien bij controle 200 bouwplaatsen

Bij een controle op 200 bouwplaatsen verspreid over Nederland zijn bij circa 140 bouwplaatsen overtredingen geconstateerd door de NLA. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen.

Inspecteurs kwamen veel onveilig ingerichte werkplekken tegen en vaak was er sprake van valgevaar. In meer dan de helft van de gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat de werkzaamheden direct zijn stilgelegd.

Onveilig werken kan leiden tot ernstig letsel en heeft soms zelfs de dood tot gevolg. Veel van die ongevallen kunnen gewoon worden voorkomen door je te houden aan de Arbowet en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. Het accent van de controle lag vooral op valgevaar vanaf daken.

Opvallend was het hoge aantal onveilige werksituaties in Noord-Brabant en Limburg. Ook in en rondom steden als Utrecht en Rotterdam legde de Arbeidsinspectie op meerdere plaatsen direct het werk stil. In veel gevallen gebeurde dat bij installateurs van zonnepanelen en dakdekkers. Het ontbrak dan bijvoorbeeld aan steigers, hekwerken of leuningen. Na een stillegging mag het werk pas weer verder als kan worden aangetoond dat de werksituatie weer veilig is.

In bijna de helft van de gevallen kunnen bedrijven een boete tegemoetzien vanwege het overtreden van de Arbowet. Een aantal bedrijven kwam ervan af met een waarschuwing. Er was dan geen sprake van direct gevaar of het ging om een lichte overtreding.

Bron: Nieuwsbrief NLA.