Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Veilig hulpgoederen vervoeren

De oorlog in Oekraïne raakt iedereen. Mensen die vluchtelingen in hun huis opnemen of een inzamelingsactie starten om spullen richting Polen en Oekraïne te sturen.

Organisatoren van hulptransporten willen weten waaraan ze moeten voldoen voordat ze een vrachtauto laten rijden naar de plaats van bestemming. Natuurlijk is er sprake van een noodsituatie en zijn autoriteiten begripvol, maar rijden met gevaarlijke stoffen is niet zonder risico. In de vrachtauto’s zitten niet alleen kleding en voedsel, maar ook zaken als accu’s, aanstekers en brandstoftankjes. Dit zijn goederen die onder de regelgeving vallen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, het ADR.

Wie hulpgoederen vervoert waar gevaarlijke stoffen tussen zitten, moet dus aan het ADR voldoen. Er gelden dan strikte regels. Zo hoort er een ADR-gecertificeerde chauffeur achter het stuur te zitten en moeten de juiste papieren aanwezig zijn. Ondanks dat het hier om een noodgeval gaat, heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport laten weten dat de uitzondering voor noodsituaties die het ADR kent (1.1.3.1.e) niet van toepassing is. Er moet dus aan de ADR-regels worden voldaan. Toch zijn er wel wat mogelijkheden. In sommige gevallen geldt voor een deel van de regels een vrijstelling.

Wie zeer kleine hoeveelheden vervoert en voldoet aan een aantal voorwaarden, hoeft niet altijd volledig aan de ADR-regels te voldoen. Diegene kan misschien gebruikmaken van een vrijstelling of bijzondere bepaling. Een voorbeeld: om een stof als gelimiteerde hoeveelheid te mogen vervoeren, moet de stof in één of meerdere binnenverpakkingen zitten. Daaromheen moet een geschikte buitenverpakking zitten. Daarnaast moet een buitenverpakking met gelimiteerde hoeveelheden als zodanig zijn gekenmerkt.

Verder is er de 1000-puntenregeling, waarmee je bij het vervoer van een beperkte hoeveelheid van een gevaarlijke stof gedeeltelijke vrijstelling kunt krijgen. Een aantal eisen uit het ADR vervallen dan. Wel geldt dit alleen voor stukgoed. Let verder op, want chauffeurs moeten te allen tijde een ADR-training hebben gevolgd. Vergeet ook de voertuiguitrusting niet. Zo hoort er een brandblusser in het voertuig aanwezig te zijn.

Bron: evofenedex.