Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Veiligheidscoördinator verplicht bij bouw- en sloopwerkzaamheden

Wat verandert er?

Werkt u in de bouw? Bij bouw- en sloopwerkzaamheden moet een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving zijn aangesteld. De veiligheidscoördinator directe omgeving (hierna: veiligheidscoördinator) zorg voor de veiligheid en gezondheid van iedereen in de directe omgeving van de bouw- en sloopwerkzaamheden.

De veiligheidscoördinator in de praktijk

De veiligheidscoördinator werkt voor de hoofdaannemer of opdrachtgever en regelt de veiligheidswerkzaamheden namens hem. Meestal vervult een van de medewerkers van de hoofdaannemer de rol van veiligheidscoördinator.

Na invoering van de Omgevingswet houden in de bouw meerdere personen toezicht:

  • De kwaliteitsborger ziet toe of het te realiseren bouwwerk voldoet aan de technische (wettelijke) nieuwbouwvoorschriften.
  • De V&G-coördinator ziet toe op de veiligheid op de de plek waar gebouwd wordt.
  • De veiligheidscoördinator directe omgeving ziet toe op de veiligheid in de directie omgeving van de plek waar gebouwd wordt.

De rol van veiligheidscoördinator en die van V&G-coördinator zijn goed te combineren. Deze rollen kunnen door dezelfde medewerker worden ingevuld. De taak van de veiligheidscoördinator is niet verenigbaar met die van de kwaliteitsborger.

Voor wie?
  • ondernemers in de bouw
Wanneer?

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gaat tegelijk in met de Omgevingswet. Dat is op 1 januari 2024.

Bron: Ondernemersplein.