Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Ventilatieplan voor publiek toegankelijke ruimtes

De regering wil een van de voornaamste lessen van de pandemie – het belang van gezonde binnenlucht – meenemen naar de toekomst. Niet alleen in de strijd tegen het coronavirus zelf, maar ook om andere luchtwegproblemen of de wintergriep te vermijden.

Gezonde binnenlucht is van groot belang voor de algemene gezondheid van de bevolking, zeker voor kwetsbare mensen zoals ouderen of baby’s.

Elke uitbater van een publiek toegankelijke plaats zal gevraagd worden om een risicoanalyse uit te voeren. In die analyse staan alle factoren die een invloed hebben op de kwaliteit van de binnenlucht zoals de aanwezigheid van ventilatie of luchtzuivering.

Als op basis van de risicoanalyse blijkt dat de luchtkwaliteit niet gegarandeerd is, dan wordt aan de uitbater gevraagd om een actieplan op te stellen om dit te verbeteren. Dat kan gaan van eenvoudige ingrepen zoals het openen van ramen en deuren en het beperken van het aantal aanwezigen tot luchtzuivering.

Het nieuwe ventilatieplan zou normaal nog dit voorjaar in werking treden. Vanaf dan krijgen alle uitbaters in de sectoren van de horeca, de cultuur, de sport en het nachtleven 12 maanden om hier werk van te maken.

Bron: De Morgen.