Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Verbeteren van de binnenlucht-kwaliteit

Het voorontwerp van deze wet beoogt de verbetering van de binnenlucht-kwaliteit in publiek toegankelijke gesloten plaatsen en resulteert in een breed en transversaal wetgevend initiatief. Tijdens de totstandkoming van dit wetgevend initiatief werd overleg gevoerd met de verschillende sectoren en de deelstaten.

De algemene doelstellingen van het wetsontwerp zijn:

  • Het duidelijk definiëren van richtinggevende referentieniveaus, inclusief de mogelijkheid tot luchtzuivering.
  • De uitbaters van publiek toegankelijke gesloten plaatsen ertoe aanzetten om actief na te denken over de bestaande toestand en op welke manier ze een betere binnenlucht-kwaliteit kunnen behalen via een risicoanalyse en actieplan.
  • De basis leggen voor een certificatie en labelling om op een onafhankelijke en objectieve manier vast te stellen wat het aandeel aan ventilatie en luchtzuivering is dat op een bepaalde plaats behaald kan worden en om een deel van de ingezamelde gegevens via een label op een begrijpelijke manier te communiceren aan de burgers.
  • Het oprichten van een platform inzake binnenlucht-kwaliteit om de kennis van binnenlucht-kwaliteit te verbeteren, om de werkzaamheden ter verbetering en voorkoming van risicosituaties te ondersteunen om beleidsadviezen te verschaffen.

Meer informatie:

  • Wetsontwerp betreffende de verbetering van de binnenlucht kwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn | Beswic.
  • Naar een wettelijk kader voor binnenlucht kwaliteit |FOD Volksgezondheid.
  • Risicoanalyse ventilatie binnenlucht kwaliteit | Prebes Kenniscentrum.

Bron: Beswic