Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Verkeersongeval tijdens werktijd

Een verkeersongeval tijdens werktijd geldt als een arbeidsongeval. De werkgever moet direct een melding maken bij de Nederlandse Arbeidsinspectie als de medewerker in het ziekenhuis ligt, blijvend letsel heeft opgelopen of overleden is. Hierop volgt een ongevallenonderzoek.

De werkgever is in principe aansprakelijk voor de gevolgen van een verkeersongeval in werktijd. Dit geldt niet voor een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer.

Verkeersongeval, werk of privé?

 • In werktijd betreft het een arbeidsongeval.
 • Tijdens woon-werkverkeer gaat het om een privé-ongeval.
 • In privé-tijd met een bedrijfsauto is het een privé-ongeval.
 • In de tijd direct van huis naar een klant is het een arbeidsongeval.

Wanneer er sprake is van een verkeersongeval tijdens werktijd, moet de werknemer dit direct melden bij de werkgever. Deze heeft op zijn beurt de plicht de Arbeidsinspectie in te lichten, zoals is omschreven in artikel 9 van de Arbowet. Andere momenten waarbij de Arbeidsinspectie betrokken moet worden zijn:

 • Verkeersongevallen op het bedrijfsterrein;
 • Ongevallen bij laden en lossen; en
 • Ongevallen bij of als gevolg van wegwerkzaamheden.

Op het niet melden van een verkeersongeval staat een boete van maximaal 4.500 euro. 

De werkgever is in principe aansprakelijk voor de schade die ontstaat door een verkeersongeval in werktijd. Dit geldt voor schade aan de auto en voor lichamelijk letsel. Als de werknemer voor zijn werk in zijn eigen auto rijdt, dan draait de werkgever ook voor de schade op. De aansprakelijkheid vervalt als het verkeersongeval is ontstaan door opzet of roekeloos gedrag van de medewerker. 

Tips

 • De werkgever kan met zijn medewerkers afspraken maken over de verdeling van de aansprakelijkheid als de schade door de medewerker is veroorzaakt. Deze afspraak moet worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en mag alleen als de medewerker verzekerd is voor de schade.
 • Geef informatie over veilig rijden en de gevolgen van een ongeluk.
 • Geef informatie over de regels voor (niet) bellen in de auto.
 • Zorg ervoor dat medewerkers in de auto handsfree kunnen bellen.
 • Zorg voor goed onderhoud van het wagenpark.

Bron: Arboportaal.