Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Vernieuwde richtlijn adembeschermingsmiddelen

Op haar jaarlijkse bijeenkomst heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) in april 2024 de herziening van haar richtlijn ademhalingsbeschermingsmiddelen gepresenteerd.

De NVvA wil met de richtlijn ademhalingsbescherming 2024 sturen om de juiste keuze te maken voor ademhalingsbeschermingsmiddelen. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is in de arbeidshygiënische strategie het laatste middel om het risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk te verminderen. De arbeidshygiënische strategie staat ook wel bekend als de STOP-strategie. Deze bestaat uit 4 stappen: Substitutie (vervangen), Technische maatregelen, Organisatorische maatregelen en Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Als ademhalingsbeschermingsmiddelen nodig zijn, dient dit met een plan te worden ondersteund. Hierin moeten naast de keuze voor het type beschermingsmiddelen, ook voorlichting, onderhoud en opslag worden meegenomen en vastgelegd.

Bij de keuze voor ademhalingsbeschermingsmiddelen wordt gekeken naar geschiktheid van het filtertype en de beschermingsfactor. Daarnaast dient bij de keuze ook de geschiktheid van het middel voor de gebruikersgroep en de taak te worden meegenomen, waaronder de fysieke inspanning, de tijdsduur en eisen aan mobiliteit en communicatie. Deze aspecten bepalen samen welk ademhalingsbeschermingsmiddel geschikt is.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA).