Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Versnelde afbouw asbest in de zorg

In heel wat gebouwen in Vlaanderen die werden gebouwd vóór 2001, komt asbest voor. Ook in onze zorgvoorzieningen. De OVAM zet, samen met negen koepelorganisaties uit de zorg, de schouders onder de versnelde afbouw van asbest in de zorg. Zorginstellingen kunnen zich tot half oktober aanmelden bij de OVAM voor ondersteuning. 

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen tegen 2040 volledig ‘asbestveilig’ maken. Dat betekent dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn en dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen. 

Met het protocol asbestveilige zorgvoorzieningen wil de OVAM-ondersteuning bieden voor asbestinventarisatie en versnelde asbestverwijdering in de zorgsector.

Concreet kunnen zorgvoorzieningen zich aanmelden bij de OVAM voor de actualisatie of verfijning van hun asbestinventaris en of voor ondersteuning bij asbestverwijdering. 

Voorzieningen die zorg verlenen aan kinderen en jongvolwassenen kunnen genieten van het ondersteuningspercentage van 50%, voor andere zorgvoorzieningen is het ondersteuningspercentage 35%. Kinderen en jongvolwassenen zijn immers het meest kwetsbaar bij blootstelling aan asbest en lopen het meeste kans om op latere leeftijd asbest gerelateerde ziektes te ontwikkelen.

Meer informatie:

Bron: OVAM.