Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vijf belangrijke veranderingen voor (zieke) medewerkers in 2023

Salarisadministrateurs moeten per 1 januari 2023 rekening houden met verschillende veranderingen rond (zieke) medewerkers.

Hierna zetten we de veranderingen voor de werkgever ten aanzien van (zieke) medewerkers op een rij.

  • Loondoorbetaling zieke werkende AOW-er

De loondoorbetalingstermijn van dertien weken blijft gelden voor medewerkers met een AOW-gerechtigde leeftijd, die vóór 1 januari 2023 al ziek zijn. Voor medewerkers die na deze datum ziek worden, geldt een termijn van zes weken. De termijn van zes weken gaat per 1 juli 2023 in. Dat komt door de voorbereidingstijd bij UWV. Salarisadministrateurs moeten de loonstroken van zieke AOW’ers hierop aanpassen, zodat de juiste bedragen worden uitbetaald.

  • Einde collectiviteitskorting op zorgverzekering

De collectiviteitskorting gaat vervallen. Het is belangrijk dat salarisadministrateurs de zorgverzekeringen van medewerkers hierop aanpassen, zodat de juiste bedragen worden afgedragen.

  • Wettelijke grondslag voor informatieverstrekking bij regres

Er komt een wettelijke grondslag voor informatieverstrekking tussen (ex-)werkgevers en UWV, als een medewerker arbeidsongeschikt raakt door het handelen van een derde. Werkgevers en UWV mogen dan in bepaalde gevallen bij de betrokken organisaties om gegevens vragen om regresrecht te claimen. Regresrecht is het recht om kosten te verhalen op de derde partij. In sommige gevallen mogen werkgever en UWV de derde partij aanspreken (de kosten verhalen) voor bijvoorbeeld de loonkosten of ZW-uitkering. Ook de gemaakte kosten voor re-integratie van de medewerker mogen worden verhaald. Dit wordt geregeld in een nota van wijziging op het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2023.

  • Veel uitkeringen stijgen

Uitkeringen vanuit de AOW, WIA, WW en Ziektewet stijgen vanaf 1 januari 2023. Deze zijn namelijk gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.756,20 naar € 1.934,40 bruto per maand. Ook gaan de minimumjeugdlonen vanaf 1 januari 2023 omhoog.

  • Nieuwe premiepercentages WGA en Ziektewet

UWV bepaalt elk jaar een gemiddeld premiepercentage voor alle takken van een bedrijf of beroep. Dit percentage wordt ook wel de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas genoemd. De premie is opgebouwd uit de WGA en de Ziektewet. De premiepercentages hiervan worden vanaf 1 januari 2023 aangepast.

Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA stijgt van 0,84% naar 0,87%. Dit komt omdat het afgelopen jaar meer mensen een WGA-uitkering ontvingen. Het gemiddelde premiepercentage voor de Ziektewet daalt van 0,68% naar 0,66%. Dat komt omdat de Ziektewet-lasten waarschijnlijk lager zullen zijn. De premiepercentages voor de WGA en Ziektewet zijn afhankelijk van de sector. Je kunt meer lezen over de gedifferentieerde premies ZW en WGA voor 2023 op de website van UWV.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Sazas