Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Voorbereiding op regelgeving 2023

De tweejaarlijkse wijziging van het ADR komt er weer aan. Voor ondernemingen die te maken hebben met het wegvervoer van gevaarlijke stoffen een goed moment om de bedrijfsprocessen weer onder de loep te nemen. Komend jaar is er bijvoorbeeld een ingrijpende wijziging voor bedrijven die alleen als afzender optreden.

Bedrijven die betrokken zijn bij het wegvervoer van gevaarlijke stoffen, moeten dat doen volgens de regels van het ADR, de overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Een van de belangrijkste wijzigingen in 2023 betreft de inzet van de veiligheidsadviseur. Bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren of werkzaamheden verrichten die hiermee samenhangen (verpakken, beladen, vullen of lossen), moeten een of meer veiligheidsadviseurs benoemen. Een bedrijf kan dit intern oplossen of specialisten hiervoor inhuren. Deze adviseurs moeten ervoor zorgen dat de activiteiten veilig verlopen.

Voorheen gold deze verplichting niet voor de rol van afzender. In het ADR van 2019 is dit wel opgenomen, met een overgangstermijn tot januari 2023. Dat wil zeggen dat bedrijven die enkel afzender zijn (dus niet verpakker, belader, et cetera) vanaf 1 januari ook een veiligheidsadviseur moeten hebben. Er zijn aardig wat ondernemingen in Nederland waarvoor dit geldt. Bedrijven die enkel afzender zijn moeten vanaf 1 januari 2023 ook over een veiligheidsadviseur beschikken.

De ADR-wetgeving is enorm aangescherpt in de afgelopen tien jaar. Dat is mede veroorzaakt door de invoering van de REACH-wetgeving in 2010, maar ook door incidenten met gevaarlijke stoffen. En een streng regime is alleen maar goed. Maar tegelijkertijd zijn sommige transporten door al die regels bijna niet meer haalbaar.

Dan kan het gebeuren dat een logistiek bedrijf gewoon stopt met het vervoeren van een bepaalde ADR-klasse van stoffen. Het kan een te grote investering worden om alle klassen te vervoeren, met een te groot risico dat er iets misgaat. Dus gaan ze zich toeleggen op bepaalde bestemmingen of bepaalde klassen. Met als gevolg dat er eigenlijk te weinig vrachtauto’s zijn om alle goederen te vervoeren. Voor verladers kan dat soms improviseren zijn. Soms met enige vertraging. Met name de temperatuurgevoelige producten zijn de laatste tijd erg lastig te vervoeren.

Het toverwoord binnen de chemische industrie is sustainability. Waar mogelijk wordt steeds meer overgestapt op biobased alternatieven, dus producten die zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen.

Uiteraard brengt het nieuwe ADR veel meer wijzigingen met zich mee; het zijn zo’n 98 pagina’s tekst.

Bron: evofenedex.