Voorstadium van huidkanker erkend als beroepsziekte

Actinische keratose is een ruw aanvoelend plekje op de huid van enkele millimeters tot enkele centimeters groot, dat soms pijnlijk kan aanvoelen. Zo’n plekje ontstaat als de huid langdurig is blootgesteld aan zonlicht. Op termijn kan actinische keratose zich ontwikkelen tot huidkanker. Daarbij gaat het meestal om een plaveiselcelcarcinoom (wratachtig knobbeltje dat snel groter wordt) of een basaalcelcarcinoom (glad, glazig knobbeltje dat na verloop van tijd kan bloeden).  

Personen die in de buitenlucht werken, hebben door de vele blootstelling aan UV-stralen meer kans om actinische keratose op te lopen. Na onderzoek van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, Fedris, heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) beslist om deze ziekte op te nemen in de lijst van beroepsziekten. Het Koninklijk Besluit is op 7 februari in het Staatsblad verschenen.

Het KB legt wel enkele voorwaarden op om actinische keratose als beroepsziekte te erkennen.

  • De betrokkene moet tijdens zijn carrière minstens 20.000 uren buiten hebben gewerkt. Bij deze berekening zal rekening worden gehouden met werkdagen van mei tot en met september.
  • Het moet gaan over minstens zes actinische keratosen per aan de zon blootgestelde huidzone.
  • De betrokkene moet werken in de privésector of bij een lokale of provinciale overheid.

Aan zogenaamde ‘buitenberoepers’ wordt aangeraden om bij de minste twijfel over een plekje op de huid een huisarts te consulteren en/of een onderzoek bij de arbeidsarts aan te vragen. Als actinische keratose wordt vastgesteld, is deze laatste verplicht om een aangifte van beroepsziekte bij Fedris te doen.

Op basis van de administratieve gegevens, het medisch onderzoek en het blootstellingsonderzoek beslist Fedris of het om een beroepsziekte gaat en de werknemer zijn job tijdelijk of definitief moet stopzetten. De dagvergoeding wordt berekend op basis van het basisloon en het percentage arbeidsongeschiktheid. 

Wereldwijd én in België is huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker. Volgens Stichting tegen Kanker zouden er in ons land alleen al jaarlijks 46.000 nieuwe huidkankerdiagnoses worden gesteld. Daarmee is huidkanker goed voor 40 procent van alles vastgestelde kankers. 

Bron: HBVL, Fedris, Beswic.