Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Vrouwen ondervertegenwoordigd bij arbeidsongevallen

In 2022 waren er 2.357 slachtoffers betrokken bij een meldingsplichtig arbeidsongeval, waarbij voor 40 slachtoffers het ongeval een dodelijke afloop had. Dat staat in de jaarlijkse Monitor arbeidsongevallen, waarbij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) zich baseert op afgeronde ongevalsonderzoeken. De meeste arbeidsongevallen doen zich voor bij waterbedrijven en afvalbeheerders. Ook de bouwsector, landbouw, bosbouw en visserij en de industrie scoren hoog.

Mannen zijn het vaakst betrokken bij een arbeidsongeval. In de sectoren die hoog scoren zijn mannen oververtegenwoordigd. Slechts 1 op de 8 slachtoffers is een vrouw. Het aandeel vrouwelijke slachtoffers is het grootst in de zorgsector en de horeca. Verder vinden er bij kleine bedrijven veel vaker ongevallen plaats dan bij grote bedrijven.

Gemiddeld genomen is 1 op de 4 slachtoffers ouder dan 55 jaar. In 13 procent van de gevallen zijn de slachtoffers jonger dan 25 jaar. Een derde van de ongevallen leidt tot blijvend letsel. De belangrijkste ongevalstypen zijn de laatste jaren hetzelfde, namelijk vallen en in contact komen met een arbeidsmiddelen, zoals machines. Ook vinden er veel ongelukken met een voertuig plaats.

Verder heeft de Arbeidsinspectie de ongevallen met gevaarlijke stoffen in kaart gebracht. Het gaat dan om stoffen die bij contact direct letsel kunnen veroorzaken. 35 procent van de ongevallen met gevaarlijke stoffen vindt plaats in de industrie, maar ook de handel scoort hoog met 16 procent. Het gaat dan vaak om letsel dat veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, hete koffie, frituurvet, vloeibaar metaal of vloeistoffen die vrijkomen bij (grote) industriële processen.

Arbeidsongevallen moeten volgens de Arbeidsomstandighedenwet direct aan de Nederlandse Arbeidsinspectie worden gemeld. Dat moet gebeuren als het slachtoffer opgenomen wordt in het ziekenhuis, wanneer er sprake is van blijvend letsel of als het slachtoffer overleden is aan de gevolgen van het ongeval.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie.