Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Wat bij een ongeval op een personeelsfeest?

Als een van je werknemers een ongeval overkomt (bijvoorbeeld door vallen, ruzie enz.), wordt dit beschouwd als een arbeidsongeval omdat de medewerker tijdens het personeelsfeest onder het gezag van de werkgever staat. De plaats waar het feest wordt gehouden, wordt beschouwd als de arbeidsplaats.  

Het personeelsfeest wordt door de rechtspraak als arbeidstijd beschouwd: 

  • Het feest wordt georganiseerd en gefinancierd door de werkgever.
  • De werkgever vraagt expliciet aan alle medewerkers om het feest bij te wonen (er wordt een zekere morele dwang uitgeoefend).
  • Tijdens het feest staan de medewerkers onder het gezag van de werkgever. 
  • Op het evenement is een verantwoordelijke aanwezig.
  • Arbeidstijd wordt gedefinieerd als “de tijd dat de werknemer ter beschikking is van de werkgever”.  
  • De werknemer wordt geacht ter beschikking van de werkgever te zijn tijdens het personeelsfeest. 

Het maakt niet uit of het personeelsfeest tijdens de werkuren of buiten het bedrijf wordt georganiseerd. Bijgevolg wordt een ongeval tussen de plaats van het feest en de woonplaats van de werknemer beschouwd als een ongeval op weg naar of van het werk, op voorwaarde dat de werknemer het normale en ononderbroken traject volgde. 

In je arbeidsreglement staat het beleid voor het gebruik van alcohol en drugs op het werk. Werkgevers moeten zich aan dit beleid houden en hun werknemers sensibiliseren en aanmoedigen tot een redelijk gebruik van alcoholische dranken als ze formeel niet verboden zijn. Werknemers moeten zich gepast en verantwoordelijk gedragen. En als werkgever ben je wettelijk verplicht om de veiligheid van je werknemers te waarborgen. 

Als je deze verplichting niet nakomt, kan je beschuldigd worden van schuldig verzuim van je wettelijke verplichtingen. Organiseer je personeelsfeest zorgvuldig: 

  • Op de uitnodiging voor het evenement moet staan of de aanwezigheid van de medewerkers ten zeerste wordt gewenst dan wel of het een louter voorstel tot deelname is.
  • De uitnodiging moet de eindtijd van het evenement aangeven (om het einde van het gezag van de werkgever en het begin van de privésfeer te bepalen).
  • Organiseer de terugreis naar huis voor de medewerkers (carpoolen, een echtgenoot of taxi bellen). 
  • Als je vooraf alles goed uitdenkt, wordt je personeelsfeest gegarandeerd een groot succes! Als werkgever ben je wettelijk verplicht om de veiligheid van je werknemers te waarborgen. 

Bron: Securex.