Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Wat zegt de wet over werken op hoogte?

Werknemers mogen werkzaamheden op hoogte alleen uitvoeren vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Als dat niet mogelijk is, dan moet het meest geschikte arbeidsmiddel worden gekozen om het werk zo veilig mogelijk uit te voeren. 

De volgende wettelijke regels en richtlijnen zijn opgesteld over werken op hoogte:

 • Arbobesluit artikel 3.16: over het voorkomen van valgevaar en welke maatregelen de werkgever moet treffen.
 • Arbobesluit artikel 7.18b: over het gebruik van hijs- en hefwerktuigen voor personen.
 • Arbobesluit artikel 7.23: over het gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en trappen.

Een werkgever moet maatregelen nemen als: 

 • Werknemers werken op 2,50 meter hoogte of meer.
 • Werknemers risico lopen, ook als het hoogteverschil kleiner is dan 2,50 meter. Denk aan werken boven water of bij de aanwezigheid van verkeer.
 • Werknemers werken op arbeidsplaatsen die (kunnen) bewegen en waarbij valgevaar is.

Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Op een werkplek waar het gevaar bestaat om van hoogte te vallen, moet een werkgever maatregelen nemen. Boven de 2,50 meter is dit wettelijk verplicht, maar ook onder de 2,50 meter moet de werkgever maatregelen treffen als er een risico is om te vallen. Raadpleeg de van toepassing zijnde Arbocatalogus.

Werken op hoogte brengt verschillende risico’s met zich mee. De meest voorkomende risico’s vallen onder de categorieën:

 • Vallen van hoogte;
 • Vallen door de opening van een werkvloer;
 • Getroffen worden door een vallend voorwerp;
 • Een mogelijk langere vluchtweg bij calamiteiten. 

Voordat werknemers op hoogte mogen werken, moeten werkgevers de volgende vragen beantwoorden: 

 • Is het mogelijk het werk niet op hoogte uit te voeren? 
 • Kan het risico om te vallen vermeden worden? 

Als het antwoord op deze vragen ‘nee’ is, moet de werkgever extra afspraken over werken op hoogte opnemen in de RI&E. Daarnaast moet de werkgever de nodige maatregelen nemen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen. Valgevaar kan met laagdrempelige maatregelen worden voorkomen.

Bron: Arboportaal.