Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Wat zijn de wettelijke regels voor mijn werktijden en rusttijden?

U mag maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en pas bevallen vrouwen gelden aparte regels. In uw cao kunnen afwijkende regels staan.

In de Arbeidstijdenwet staat dat u niet iedere week maximaal 60 uren mag werken. Voor een langere periode geldt het volgende:

  • Over een periode van 4 weken mag u gemiddeld 55 uur per week werken. Bij cao of bedrijfsregeling mag hiervan worden afgeweken, maar u mag nooit meer dan 60 uur per week werken.
  • Over een periode van 16 weken mag u gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.

Een werkweek loopt van maandag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur.

Voor een aantal werknemers en beroepen gelden andere regels voor onder andere werktijden en rusttijden. Bijvoorbeeld voor artsen in opleiding tot specialist die bereikbaarheidsdiensten draaien. Deze regels staan in het Arbeidstijdenbesluit. De Arbeidstijdenwet is dan (gedeeltelijk) niet van toepassing. 

Rijtijden en rusttijden vrachtwagenchauffeurs

Om ongelukken door vermoeidheid zoveel mogelijk te voorkomen moeten vrachtwagenchauffeurs zich aan rijtijden en rusttijden houden.

Voor de rust na uw werktijd gelden de volgende regels:

  • Na een werkdag mag u minimaal 11 aaneengesloten uren niet werken.
  • De rustperiode van 11 uur mag eens in de 7 dagen ingekort worden tot minimaal 8 uur. Maar dit mag alleen als het nodig is voor het werk.
  • Standaard is er een wekelijkse rust van 36 uur aaneengesloten in elke periode van 7 maal 24 uur.
  • De wekelijkse rust mag u ook over 14 dagen verspreiden. In dat geval moet er in elke periode van 14 maal 24 uur 72 uur rust zitten. Deze 72 uur rust hoeft u niet aaneengesloten te nemen. U kunt deze rust delen in 2 periodes van tenminste 32 uur.

In de Arbeidstijdenwet staan aparte regels voor:

Bron: Arboportaal