Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Wat zijn de wettelijke regels voor pauzes tijdens mijn werk?

Er zijn regels voor uw pauzes en rusttijden. Zo heeft u recht op pauze als u langer dan 5,5 uur werkt. In uw cao kunnen afwijkende regels staan, bijvoorbeeld over doorbetaling tijdens uw pauze. 

Voor uw pauzes gelden de volgende regels:

  • Als u langer dan 5,5 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op minimaal 30 minuten pauze. U mag de pauze splitsen in 2 keer een kwartier.
  • Als u langer dan 10 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op 45 minuten pauze. De pauze mag u splitsen in meer pauzes van minimaal een kwartier.
  • Heeft u een cao (of bedrijfsregeling) waarin iets is geregeld over pauzes? Dan mag er in die cao van de wet worden afgeweken. Maar geldt nog steeds: minimaal 1 pauze van 15 minuten na 5,5 uur werken.
  • U mag een werkdag niet beginnen of eindigen met een pauze. Een pauze is bedoeld als onderbreking van de werktijd.

Alleen in 2 gevallen mag u werken zonder pauze te nemen:

  • U werkt alleen en heeft geen direct contact met een collega die vergelijkbaar werk doet.
  • Door de aard van het werk is het onmogelijk om pauze te nemen.
    Overigens moet dit wel in de cao of bedrijfsregeling staan. Of uw werkgever moet hierover schriftelijke afspraken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebben gemaakt.

In de Arbeidstijdenwet staat niets over doorbetaling tijdens pauzes. Tijdens pauzes werkt u niet en heeft u geen recht op loon. In uw arbeidsovereenkomst of cao kunnen

Bron: Arboportaal