Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Risico’s van werken aan elektrisch aangedreven voertuigen

De nieuwe norm (NBN R 03-001:2021) met betrekking tot het beheersen van risico’s bij interventies aan elektrisch aangedreven voertuigen werd gepubliceerd in 2021 en is van kracht sinds 27 mei 2021. Met deze NBN-norm zorgt België voor een veilige werkomgeving voor iedereen die in contact komt met elektrisch aangedreven voertuigen, ongeacht het merk en type voertuig, en of je nu werknemer of technieker bent.

Het doel van deze norm is dat zowel de werkgever als de werknemer kennis hebben van de juiste werkmethoden en procedures, afhankelijk van de situatie, locatie en de staat van het elektrisch aangedreven voertuig.

De norm is toepasbaar op de volledige voertuigsector: van reparateurs tot opleidingscentra en hulpdiensten. Uiteraard dient er rekening gehouden te worden met specifieke instructies van individuele fabrikanten/importeurs.

De norm beschrijft de verschillende functieprofielen en verantwoordelijkheden van werknemers die werken aan een elektrisch aangedreven voertuig, en welke kwalificaties en opleiding zij moeten hebben om bepaalde werkzaamheden te mogen uitvoeren.

Er wordt ook veel aandacht besteed aan het beheersen van risico’s via een risicobeoordeling. Specifieke werkprocedures worden onderzocht, waarbij bevoegdheden en opleidingsniveaus een cruciale rol spelen. Beslissingsbomen voor interventiestappen en voorbeelden van werkdocumenten en relevante wetgeving maken de norm compleet.

In de norm vind je onder andere een bijlage met een model voor een werkvergunning voor interventies aan elektrische voertuigen, evenals instructies voor werkprocedures en preventieve maatregelen. Bovendien biedt de norm duidelijke richtlijnen voor veilig werken aan elektrische voertuigen en het omgaan met (met name de opslag van) batterijen.

De verschillende opleidingsniveaus zijn overgenomen van de bekwaamheidsniveaus uit het AREI. Een niet-opgeleid persoon komt overeen met BA1 (gewoon personeel), een opgeleid persoon met BA4 (gewaarschuwd) en een vakbekwaam persoon met BA5. De werk- en installatieverantwoordelijken uit het AREI hebben dezelfde naam behouden.

Bron: Prebes