Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Werken bij koude temperaturen

Lage temperaturen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het werk. Wat zijn de wettelijke grenzen en beneden welke temperaturen mag men niet meer werken?

Lage temperaturen bemoeilijken het werk. De minimale temperatuur waarbij nog gewerkt kan worden, is afhankelijk van de aard van het werk: administratief werk is uiteraard niet hetzelfde als zware handenarbeid. De wetgeving houdt hier rekening mee. Voor werk in gesloten en doorlopend bezette ruimtes zijn de minimumtemperaturen wettelijk vastgelegd, rekening houdend met de fysieke werkbelasting:

  • zeer licht: 18°C
  • licht: 16°C
  • halfzwaar: 14°C
  • zwaar: 12°C
  • zeer zwaar: 10°C

Deze temperaturen meet men met een gewone droge thermometer.

De preventieadviseur-arbeidsarts bepaalt welke maatregelen men moet nemen om de werknemers tegen de koude te beschermen. Hij geeft ook voorafgaand advies over de keuze en het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en over de rusttijden en het gebruik van ontspanningsruimtes.

In lokalen waar men niet permanent moet vertoeven is het onder de volgende voorwaarden toch toegestaan daar in koudere temperaturen te werken:

  • Na advies van de preventieadviseur-arbeidsarts en met het akkoord van het comité voor preventie en bescherming op het werk.
  • Wanneer werknemers zicht regelmatig in een verwarmd lokaal kunnen opwarmen.
  • Wanneer werknemers gepaste beschermingsmiddelen krijgen.

In open werklokalen of werkplaatsen in open lucht moeten de bedrijven tussen 1 november en 1 maart voldoende verwarmingsinrichtingen voorzien. Die moet men in werking stellen als dit nodig is en telkens wanneer het kouder is dan 5°C. In diezelfde omstandigheden moet men ook warme dranken verstrekken. Eventueel, mits akkoord van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, kunnen de verwarmingstoestellen zich binnen bevinden, zodat de werknemers zich er regelmatig kunnen gaan opwarmen.

Bron: Beswic.