Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Werkgever en werknemer vanaf 1 juli verplicht om visie op re-integratietraject te geven

Het is belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt. Het gesprek tussen de werknemer en de werkgever is daarvan een onmisbaar onderdeel. Om dat gesprek te bevorderen zijn werkgever en werknemer per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven. Dit staat in een nieuwe ministeriële regeling, die recent is gepubliceerd in de Staatscourant.

De visie is gericht op de kortere én de langere termijn; werkgever en werknemer kunnen hem regelmatig bijstellen als dat nodig is. Ze moeten hun visie op de re-integratie vastleggen op meerdere momenten: bij het opstellen en bijstellen van het gezamenlijke plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie. 

De nieuwe regeling legt vast wat nu vaak al de praktijk is. Hij is bedoeld om het gesprek over de re-integratie tussen werknemer en werkgever te bevorderen en zo bij te dragen aan een succesvol traject. De verplichting om de visies op het re-integratietraject toe te voegen geldt overigens alleen voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.

Bron: Arboportaal.